Николай Димитров
Кмет на Община Несебър
Николай Кирилов Димитров е роден на 11.05.1965 г. Основното си образование получава в несебърското училище СОУ „Любен Каравелов”, а средното - в Техникума по индустриална химия в гр. Бургас.
Завършил е Института по международен туризъм в гр. Бургас. Висшето си образование, със специалност „Икономика и управление на туризма”, получава в Бургаски Свободен Университет /БСУ/. Защитил е две магистратури във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" - по „Публична и териториална администрация“ и "Международни отношения, международна политика и сигурност", и трета - по „Екология и опазване на околната среда“ в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.
В периода 1998 – 2007 г. е общински съветник.
През 2007 г. е избран за кмет на община Несебър като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Към момента Николай Димитров е кмет на общината за пети пореден мандат.
В работата си той се ръководи от принципите на управленска приемственост и последователност, работа в екип, индивидуален подход към всеки гражданин, целесъобразност в подбора и осъществяването на планове с широка социална значимост, мениджърски подход в реализацията на важни за местната икономика проекти.
От 2009 г. до 2013 г. е член на Изпълкома на Българския футболен съюз (БФС).
Владее немски, английски, руски и чешки език.
Николай Димитров е семеен.

Награди:
- Носител на националния приз „Мениджър социални услуги-2009”;
- Удостоен със специален приз „Най-бързо растящ град" („Бейби бум град") през 2014 г.;
- Отличен с награда за „Активна социално отговорна местна политика” през 2015 г.;
- Носител на наградата „Следовник на народните будители“ през 2015 г.;
- Носител на приза „Най-добър социален партньор за 2016 г. - кмет”;
- Носител на медал и звание „Заслужил деятел на БЧК“ за дългогодишна активна червенокръстка дейност през 2016.
- Носител на наградата „Кмет на годината – средна община“ в националния конкурс на изданието „Кмета бг“, 2021 г.;
- Носител на наградата „Туризъм и култура – средна община“ в националния конкурс на издание „Кмета бг“, 2022 г.;
- Носител на специалната награда „Регионална демографска политика“ на организацията „Движение за национална кауза“, за принос в демографската политика на България, 2022 г.;
- Удостоен с грамота от Националния съвет на Българския червен кръст през 2022 г.;
- Носител на наградата „Кмет на гражданите – средна община“ за мандат 2019-2023 в националния конкурс „Кмет на годината“.

Николай ДимитровE-mail: mer@nesebar.bg

гр. Несебър, ул. "Еделвайс" №10, кабинет 24