МКБППМН КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР РАБОТИ ПО КОНКРЕТНИ КАЗУСИ В УЧИЛИЩАТА

Местната комисия за противообществените прояви на  малолетните и непълнолетните към Община Несебър организира  среща с учениците от пети клас в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Равда, на тема „Нарушаване на правата и отговорностите при  прояви на агресивно поведение“. Лекцията бе избрана и изискана  от  преподавателския екип в училището.

На срещата, под формата на дискусия, се обсъдиха какви са правата и отговорностите на децата и как агресията пречат на нормалното общуване и взаимоотношенията. Център на разговора бе желанието на децата да дискутират поведението на група свои съученици, които имат агресивни прояви и пречат на работа в час и  през свободното време. Обърнато бе внимание за начина на изразяване на емоциите, формите на общуване и уважението към възрастни и съученици. Децата проиграха няколко реални ситуации на конфликти и потърсиха решение, чрез промяна на поведението си.

Среща на тема „Престъпления с общественоопасен характер. Видове и последствия“ бе проведена с осмокласниците на ПГТ „Иван Вазов“ в Сл.бряг. Дискусията с децата  бе провокирана от конфликт между двама съученици, който е бил заснет и качен в социалните мрежи. По време на срещата с представителя на МКППМН бе изяснено какво е престъпление, извършено против личността. На учениците бе разяснено докъде са правата им и как да ги защитават. В свободен разговор учениците посочиха кои са основните човешки ценности, как да се стремим да стигнат до справедливост, запазване на достойнството и неприкосновеността на личността.

Обсъдени бяха и видовете наказания, предвидени в Наказателния кодекс. Младежите обсъдиха и конкретната ситуация, на която са станали свидетели чрез качения в интернет видеоклип. Разгледани бяха и  моралните аспекти на това нарушение.