В ОУ “ГЕОРГИ РАКОВСКИ“ –  ОРИЗАРЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЧЕБНА ЕВАКУАЦИЯ

В Основно училище “Георги Стойков Раковски“ –  Оризаре се проведе учебна евакуация с ученици, педагогическия и непедагогически персонал. Тя бе организирана  и ръководена от ръководството на училището, като включваше теоретична и практическа част. Учителите контролираха и коригираха действията на учениците за точно изпълнение на практическата част от занятието, което се извърши съгласно евакуационния план на образователното заведение. Участие взеха 79 ученици и 14 учители.

Евакуацията се извърши за 2 минути и 45 секунди – организирано, без паника през коридорите и изходите извън сградата, като сборен пункт беше площада пред училището.

Събитието се проведе съвместно с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Несебър, като бяха спазени всички дейности в плана за действия при пожар: подаване на сигнал за пожар, събиране на Щаба по пожарна безопасност, известяване на намиращите се в училище ученици, учители и служители за незабавна евакуация.

В подготовката и провеждането на учебната евакуация активно участие взеха педагогически и непедагогически персонал в Основно училище „Георги Стойков Раковски“, които осъществиха дежурство на изходите и подпомогнаха евакуацията на учениците.