ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ ОТБЕЛЯЗА ТЪРЖЕСТВЕНО 57-АТА  ГОДИШНИНА ОТ ОТКРИВАНЕТО СИ

Професионалната гимназия по туризъм „Иван Вазов“ – Слънчев бряг днес отбеляза тържествено 57-ата  годишнина от откриването си. Вълнуващият концерт по случай празника на образователното заведение се състоя в салона на Артиум център в Несебър. Проявата започна с химна на Р България и посрещане на училищното знаме.

Поздравително слово от кмета на Община Несебър Николай Димитров бе прочетено от Златин Чаушев, началник на отдел „Несебър-Световно наследство, туристическа реклама и култура“. „Зад тези почти шест десетилетия съществуване на образователната институция стоят усилията, мъдростта, постоянството и търпението на поколения учителите, които са работили и  работят за издигането на авторитета и превръщането на гимназията в съвременен образователен център –  място, съчетаващо устойчивостта на българските традиции и модерността на нашето съвремие; място, където учениците не само учат, но и откриват своята идентичност и призвание, а от класните стаи излизат образовани, мотивирани и уверени в себе си бъдещи специалисти в сферата на туризма“., бяха част от думите в поздравителния адрес от градоначалника.

Директорът на ПГТ „Иван Вазов“ Христина Андреева в словото си се обърна към всички ученици с призив „да помнят, да пазят и да продължават традициите“ на училището. Здраве, сили и нестихващо желание за всеотдаен творчески труд бе пожеланието й към преподавателския колектив на гимназията.

Днес бе връчена и традиционната за гимназията вазовска награда. Призът, което се присъжда за отличен успех и личен принос за постигнати резултати през целия период на обучение с цел издигане авторитета на образователната институция, спечели  Мария Русева от 12“б“ клас.

Община Несебър развива приоритетна политика в сферата на  образованието и осъвременяване на сградния фонд.  ПГТ „Иван Вазов“ – Слънчев бряг е едно от училищата, за които е предвидена модернизация. Общината планира да разшири  и надгради на материално- техническа база  на гимназията  със учебни центрове, с общежитие,  нови класни стаи и аули.