ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА  ПАРКОМЕСТА

Община Несебър съобщава, че започва приемът на заявления за ползване на паркоместа по уличната мрежа в гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг“- зона Запад. Документи могат да се подават в офиса по обслужване на дейностите по организация на паркирането, репатриране и пропускателен режим на ул.“Струма“ № 6. Изискват се лична карта, талон на колата и документ за собственост на имот. Заявления могат да се подават на електронна поща parking@nesebar.bg. Документи за паркомясто ще се приемат и чрез лицензиран пощенски оператор.
Лица без постоянен адрес на територията на общината могат да подават заявления за паркомясто при условие , че заявителят има  настоящ адрес в община Несебър през последните 6 месеца.

Заявленията на собственици на имоти на територията на общината, които не са регистрирани в нея с постоянен или настоящ адрес  както и собственици, регистрирани на постоянен адрес в общината в период по- кратък от предходните 6 месеца, ще се разглеждат  след 1 юни, при условие, че има свободни места.