ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР“ ПРОДЪЛЖАВА

Община Несебър сключи допълнително споразумение с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за продължаване срока на изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0149-C01 „Грижа в дома в Община Несебър“ с три месеца – до 3 юли 2024 година. С цел осигуряване на устойчивост и непрекъсваемост на услугите, Управляващият орган извърши промени по Условията за кандидатстване по процедурата. С измененията се предоставя възможност за удължаване срока на договорите с период от два пъти по 3 месеца, като отпада изискването за представяне на Решение на Общинския съвет […]

Read More

МКБППМН КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР РАБОТИ ПО КОНКРЕТНИ КАЗУСИ В УЧИЛИЩАТА

Местната комисия за противообществените прояви на  малолетните и непълнолетните към Община Несебър организира  среща с учениците от пети клас в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Равда, на тема „Нарушаване на правата и отговорностите при  прояви на агресивно поведение“. Лекцията бе избрана и изискана  от  преподавателския екип в училището. На срещата, под формата на дискусия, се обсъдиха какви са правата и отговорностите на децата и как агресията пречат на нормалното общуване и взаимоотношенията. Център на разговора бе желанието на децата да […]

Read More

СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА НЕСЕБЪР“  ЗАПОЧНА ДЕЙНОСТТА СИ С ЛЕТЯЩ СТАРТ

Многофункционалната спортна зала „Арена Несебър“ вече е със запълнен график за ползване в следобедните и вечерните часове и в почивните дни. В залата на закрито тренират отборите на Баскетболен клуб „Несебър“,  Гимнастически клуб „Море“, Хандбален клуб „Петър Бабев“, Тенис клуб „Егалите“, Хандбален клуб „Поморие” и групи от граждани,  желаещи да спортуват и да  физически активни. През февруари тренировъчна дейност в залата започват и грациите на гимнастически клуб  „Триумф“ . Все още се уточнява графикът и с други общински и гостуващи клубове, […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР Е ИЗПЛАТИЛА 412 ХИЛ. ЛВ. ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА 206 НОВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

206 са новородените в Община Несебър през 2023 година, получили  еднократната помощ от 2000 лв. Общата сума, която e изплатeна  на родителите им, възлиза на  412  хил. лв. За разглеждания период  са се родили  3 двойки близнаци. От 206 деца 111 са момчета, а 95 са момичета. За 2023-та година общината е подкрепила финансово и 7 двойки за инвитро процедури с общо 14 000 лв. Сред по-нетрадиционни и интересни имена, избрани от родителите за децата им са Ария, Томая, Ангел-Михаил, Кира, Фрея, Дамир, Теодорос, Крисиян.  Един от приоритетите […]

Read More

ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИТЕ ОТ НЕСЕБЪР ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА

Червенокръстците от общинската организация в Несебър взеха участие в двудневен семинар на тема „Стратегии за справяне със стреса в професионална среда“.  Лектор бе проф. д-р Пепа Митева, академичен преподавател, организационен психолог и консултант с дългогодишен опит по темата. В семинара се включиха 50 участници: служителите от Секретариата на ОС на БЧК-Бургас, ръководствата и доброволци от общинските организации на БЧК в 10 общини в областта, сред които и Несебър. Бяха разгледани причините за възникване на стрес в контекста на т.нар. „помагащи професии“, […]

Read More