Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 16.05.2023г. до 30.05.2023г.

Име на задълженото лице № и дата на съобщение Вид на документа за връчване
1 СЕРГЕЙ ОСМАНОВИЧ АКАИМОВ Н4-МДТ-1709/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1709/20.12.2022Г
2 АДАМ ЛОУСЪН Н4-МДТ-1710/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1710/20.12.2022Г
3 СТИВЪН ВИНСЪНТ ХОРЛЪР Н4-МДТ-1711/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1711/20.12.2022Г
4 ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ КОСТИЦИН Н4-МДТ-1715/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1715/20.12.2022Г
5 ДЕРЕК МАЙЛЪР УОРЛОУ Н4-МДТ-1714/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1714/20.12.2022Г
6 ЛОРЕЙН КЕТРИН КЕЛИ Н4-МДТ-1713/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1713/20.12.2022Г
7 ДЕЙВИД АНТЪНИ МАЛЕРВИ Н4-МДТ-1712/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1712/20.12.2022Г
8 МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ МАЛКИН Н4-МДТ-1716/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1716/20.12.2022Г
9 ТОМАС БРАУНЛИ Н4-МДТ-1717/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1717/20.12.2022Г
10 ЛУИС ФРАНСИС БРАУНЛИ Н4-МДТ-1718/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1718/20.12.2022Г
11 ДИДАР СИНГХ ДИЛЪН Н4-МДТ-1719/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1719/20.12.2022Г
12 ГУРПАЛ КАУР Н4-МДТ-1720/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1720/20.12.2022Г
13 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ КАРАГЮЛЕВ Н4-МДТ-1722/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1722/20.12.2022Г
14 БАРБАРА МАРИЯ ЛИШИНСКА Н4-МДТ-1727/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1727/20.12.2022Г
15 АЛЕКСАНДЪР ФОАСИ Н4-МДТ-1726/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1726/20.12.2022Г
16 РОМАН БАЛАНКЕ Н4-МДТ-1725/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1725/20.12.2022Г
17 КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ЛУКЬЯНОВ Н4-МДТ-1724/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1724/20.12.2022Г
18 ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ЛУКЬЯНОВА Н4-МДТ-1723/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1723/20.12.2022Г
19 АЛИС ДЖУНИПЪР ФРИДЪЛ-ХАРИС Н4-МДТ-1732/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1732/20.12.2022Г
20 ДИЙН ХАРИС Н4-МДТ-1731/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1731/20.12.2022Г
21 ИЛИЯ АТАНАСОВ АТАНАСОВ Н4-МДТ-1730/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1730/20.12.2022Г
22 ЛИШЕК ЙОЗЕФ ЛИШИНСКИ Н4-МДТ-1728/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1728/20.12.2022Г
23 МАЙКЪЛ ТЕРИ ЧАПМЪН Н4-МДТ-1734/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1734/20.12.2022Г
24 ГЕНАДИЙ АНДРЕЕВИЧ ПАСТУХОВ Н4-МДТ-1737/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1737/20.12.2022Г
25 ЗОЯ СТОЯНОВА ЛЕЧЕВА Н4-МДТ-1736/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1736/20.12.2022Г
26 РИЧЪРД СТЕФАН БЪРТЪН Н4-МДТ-1735/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1735/20.12.2022Г
27 ДЖОАН ЛУИЗ ШИЛИНГФОРД Н4-МДТ-1742/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1742/20.12.2022Г
28 СТИВЪН ДЖЕЙМС ШИЛИНГФОРД Н4-МДТ-1741/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1741/20.12.2022Г
29 ТАТЬЯНА ГРИГОРИЯВНА БАЧАРОВА Н4-МДТ-1740/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1740/20.12.2022Г
30 ДЖЕНИФЪР ХЕЛЪН ГИЛАМ Н4-МДТ-1739/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1739/20.12.2022Г
31 БРАЙЪН РЕДЖИНАЛД ДЖОРДЖ ГИЛАМ Н4-МДТ-1738/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1738/20.12.2022Г
32 АНТЪНИ ДЕЙВИД ХОФ-ЛЪН Н4-МДТ-1745/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1745/20.12.2022Г
33 ДАРИНА МАККИЙ Н4-МДТ-1744/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1744/20.12.2022Г
34 ЛЕОН ДЖОН МАККИЙ Н4-МДТ-1743/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1743/20.12.2022Г
35 КШИШТОВ ПОДЛЕСНИ Н4-МДТ-1746/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1746/20.12.2022Г
36 КАТАРЖИНА МАГДАЛЕНА ПОДЛЕСНА Н4-МДТ-1747/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1747/20.12.2022Г
37 КОЛУМ МАЙКЪЛ БРИЙН Н4-МДТ-1749/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1749/20.12.2022Г
38 ХЕЛЪН АН БРИЙН Н4-МДТ-1750/16.05.2023Г АУЗД№МДТ-1750/20.12.2022Г

 

 

Изготвил: Е. Златева – главен експерт към отдел МДТ, Община Несебър. …………/П/.……..

/подпис,печат/