Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 17.05.2023г. до 31.05.2023г.

Име на задълженото лице № и дата на съобщение Вид на документа за връчване
1 СТЕФАН ДЖОУЗЕФ КУМИСКИЙ Н4-МДТ-1800/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1800/22.12.2022Г
2 ПАТРИК ФРАНСИС РЕЙН Н4-МДТ-1799/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1799/22.12.2022Г
3 КОНСТАНТИН ГРИГОРИЕВИЧ КРАСНЯНСКИЙ Н4-МДТ-1798/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1798/22.12.2022Г
4 ГЕОРГИЙ ГРИГОРИЕВИЧ КРАСНЯНСКИЙ Н4-МДТ-1797/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1797/22.12.2022Г
5 МАРТИНА АНГЕЛОВА ЧАУШЕВА Н4-МДТ-1793/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1793/22.12.2022Г
6 ГАРИ ОСТИН НОУЛС Н4-МДТ-1792/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1792/22.12.2022Г
7 РЕБЕКА МЕРИ КОУЛМАН Н4-МДТ-1791/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1791/22.12.2022Г
8 ДЖЕЙМИ КЛИЪР Н4-МДТ-1790/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1790/22.12.2022Г
9 КОРМАК МАЙКЪЛ ТРАНТ Н4-МДТ-1788/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1788/22.12.2022Г
10 РОМАН ЮРИЕВИЧ УЛАНОВСКИЙ Н4-МДТ-1787/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1787/22.12.2022Г
11 РОС ПОЛ СМИТ Н4-МДТ-1786/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1786/22.12.2022Г
12 БАРИ КЛИФЪРД СМИТ Н4-МДТ-1785/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1785/22.12.2022Г
13 ОЛЕКСАНДР САМСИКОВ Н4-МДТ-1783/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1783/22.12.2022Г
14 ЮРИЙ ГЕНАДИЕВИЧ ЗЕМЦМАН Н4-МДТ-1782/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1782/22.12.2022Г
15 КАРЛОС ДЕ СИЛВА Н4-МДТ-1781/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1781/22.12.2022Г
16 ДЖУЛИЯ КИМ ДОБЕЛ Н4-МДТ-1780/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1780/22.12.2022Г
17 РОБЪРТ АНДРЮ УОЛКЪР Н4-МДТ-1779/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1779/22.12.2022Г
18 БЕВЪРЛИ АНН ХОЛПАЙК Н4-МДТ-1778/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1778/22.12.2022Г
19 БЮЕЛ ЕЛСУОРТ ХОЛПАЙК Н4-МДТ-1777/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1777/22.12.2022Г
20 АЛИС ДАУИ Н4-МДТ-1776/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1776/22.12.2022Г
21 СТИВЪН ДАУИ Н4-МДТ-1775/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1775/22.12.2022Г
22 СТИВЪН АЛАН РЪСЕЛ БРАЙЪР Н4-МДТ-1774/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1774/22.12.2022Г
23 ЛЮБА ИЛИЕВА ЗЛАТЕВА Н4-МДТ-1773/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1773/22.12.2022Г
24 БЕНДЖАМИН ПОУЛ СТАНГЪР Н4-МДТ-1772/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1772/22.12.2022Г
25 НАРЕНДРА КУМАР Н4-МДТ-1770/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1770/22.12.2022Г
26 АЛЪН НИКОЛАС РЕЙМЪНД КАРИС АЛИАС РЕЙНДЪРС Н4-МДТ-1768/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1768/22.12.2022Г
27 ЛУСИНЕ ГЕВОРКИАН Н4-МДТ-1767/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1767/22.12.2022Г
28 АННА ЛЮБОМИРОВА ДОБРАНОВА Н4-МДТ-1766/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1766/22.12.2022Г
29 ИРИНА ВИКТОРОВНА КОЛЕСНИКОВА Н4-МДТ-1764/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1764/22.12.2022Г
30 ПАНКАЙ ДЖЕТЛА Н4-МДТ-1762/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1762/22.12.2022Г
31 НИТА ДЖЕТЛА Н4-МДТ-1761/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1761/22.12.2022Г
32 СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ Н4-МДТ-1759/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1759/22.12.2022Г
33 СЮЗЪН АН УАЙТХЕД Н4-МДТ-1758/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1758/22.12.2022Г
34 ПОЛ УАЙТХЕД Н4-МДТ-1757/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1757/22.12.2022Г
35 СИЛВИЯ КОЛЕВА ИВАНОВА Н4-МДТ-1756/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1756/22.12.2022Г
36 ПЕТЬО ЛАЛОВ ИВАНОВ Н4-МДТ-1755/17.05.2023Г АУЗД№МДТ-1755/22.12.2022Г

 

 

Изготвил: Е. Златева – главен експерт към отдел МДТ, Община Несебър. …………/П/.……..

/подпис,печат/