четвъртък,26 ЮНИ 2018Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.

№ и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на документа за връчване
1. Н4-МДТ-2586-1/28.06.2018г. ШУМЕЙ ЧАО АУЗД №МДТ-710/26.06.2018г.
2. Н4-МДТ-2587-1/28.06.2018г. ЕРАН УИДЪР АУЗД №МДТ-709/26.06.2018г.
3. Н4-МДТ-2588-1/28.06.2018г. ДИАН ВЕЛИЯНОВ ИЛИЕВ АУЗД №МДТ-708/26.06.2018г.
4. Н4-МДТ-2581-1/28.06.2018г. СТЕФКА БОРИСОВА ИЛИЕВА АУЗД №МДТ-658/26.06.2018г.
5. Н4-МДТ-2580-1/28.06.2018г. ЗОРАН ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ АУЗД №МДТ-657/26.06.2018г.
6. Н4-МДТ-2578-1/28.06.2018г. ВЕРКА СИМОНОВА БОЯДЖИЕВА АУЗД №МДТ-656/24.04.2018г.
7. Н4-МДТ-2576-1/28.06.2018г. ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА БУТЕНКО АУЗД №МДТ-655/24.04.2018г.
8. Н4-МДТ-2573-1/28.06.2018г. МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ БУТЕНКО АУЗД №МДТ-654/24.04.2018г.
9. Н4-МДТ-2556-1/28.06.2018г. ЦЕЦО ВЕНЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ АУЗД №МДТ-652/24.04.2018г.
10. Н4-МДТ-2555-1/24.04.2018г. СВЕТЛАНА КУДРЯВЦЕВА АУЗД №МДТ-651/24.04.2018г.
11. Н4-МДТ-2554-1/24.04.2018г. НИНА ИВАНОВНА ЧЕРНОМОРЕЦ АУЗД №МДТ-650/24.04.2018г.
12. Н4-МДТ-2553-1/24.04.2018г. ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА СЕЧЯЧКИНА АУЗД №МДТ-649/24.04.2018г.
13. Н4-МДТ-2552-1/24.04.2018г. ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЖУКОВ АУЗД №МДТ-648/24.04.2018г.
14. Н4-МДТ-2551-1/24.04.2018г. РИЧАРД СТИВЪН БАРКЪР АУЗД №МДТ-647/24.04.2018г.
15. Н4-МДТ-2550-1/24.04.2018г. ЗЛАТИНА СТАЙКОВА ИВАНОВА АУЗД №МДТ-646/24.04.2018г.
16. Н4-МДТ-2541-1/28.06.2018г. КОСТАДИН ПАНАЙОТОВ КАНАРИЕВ АУЗД №МДТ-643/24.04.2018г.
17. Н4-МДТ-2521-1/28.06.2018г. ЖАКЛИН ГУТРИ АУЗД №МДТ-641/24.04.2018г.
18. Н4-МДТ-2518-1/28.06.2018г. ДЕНИЦА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА АУЗД №МДТ-638/24.04.2018г.
19. Н4-МДТ-2517-1/28.06.2018г. ВИКТОР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ АУЗД №МДТ-637/24.04.2018г.
20. Н4-МДТ-2516-1/28.06.2018г. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КИЧУКОВ АУЗД №МДТ-636/24.04.2018г.
21. Н4-МДТ-2515-1/28.06.2018г. ДЖИЛ ТЕЙЛОР АУЗД №МДТ-635/24.04.2018г.
22. Н4-МДТ-2486-1/28.06.2018г. ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА БОРДОВСКИХ АУЗД №МДТ-634/24.04.2018г.
23. Н4-МДТ-2487-1/28.06.2018г. ЕЛИЗАБЕТ МОНИХЪН АУЗД №МДТ-633/24.04.2018г.
24. Н4-МДТ-2488-1/28.06.2018г. СТИВЪН КАТКАРТ АУЗД №МДТ-632/24.04.2018г.
25. Н4-МДТ-2491-1/28.06.2018г. ХРИСТО ТОДОРОВ КАПРИЕВ АУЗД №МДТ-628/24.04.2018г.
26. Н4-МДТ-2492-1/28.06.2018г. СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КУДРЯШОВ АУЗД №МДТ-627/24.04.2018г.
27. Н4-МДТ-2493-1/28.06.2018г. ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВИЧ ГОРЕНЧУК АУЗД №МДТ-626/24.04.2018г.
29. Н4-МДТ-2494-1/28.06.2018г. ИНЕССА ИВАНОВНА ФЕДОРОВА АУЗД №МДТ-625/24.04.2018г.
30. Н4-МДТ-2495-1/28.06.2018г. СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЕДОРОВ АУЗД №МДТ-624/24.04.2018г.
31. Н4-МДТ-2497-1/28.06.2018г. ЕЛЪН АНА КЛАНСИ АУЗД №МДТ-622/24.04.2018г.
32. Н4-МДТ-2498-1/28.06.2018г. ФРАНСИС МАЙКЪЛ КЛАНСИ АУЗД №МДТ-621/24.04.2018г.
33. Н4-МДТ-2634-1/28.06.2018г. ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ПОПАДЪКО АУЗД №МДТ-756/24.04.2018г.
34. Н4-МДТ-2633-1/28.06.2018г. ЛИЛИЯ ИВАНОВНА ПОПАДЪКО АУЗД №МДТ-755/24.04.2018г.
35. Н4-МДТ-2632-1/28.06.2018г. ВЛАДИМИРС ЗУБКОВС АУЗД №МДТ-754/24.04.2018г.
36. Н4-МДТ-2629-1/28.06.2018г. КРИСТИН ЛИНД АУЗД №МДТ-753/26.04.2018г.
37. Н4-МДТ-2626-1/28.06.2018г. ГЕЙР ОЛАВ АНДРЕАС КРОКНЕС АУЗД №МДТ-752/26.04.2018г.
38. Н4-МДТ-2624-1/28.06.2018г. ЕЛЕНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА АУЗД №МДТ-751/26.04.2018г.
39. Н4-МДТ-2623-1/28.06.2018г. АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВИЧ ШАБУНИН АУЗД №МДТ-750/26.04.2018г.
40. Н4-МДТ-2622-1/28.06.2018г. СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА ШАБУНИНА АУЗД №МДТ-749/26.04.2018г.
41. Н4-МДТ-2620-1/28.06.2018г. ДЖОАН КАЛАХАН АГНЮ АУЗД №МДТ-748/26.04.2018г.
42. Н4-МДТ-2616-1/28.06.2018г. ДАРЪН ДЕРЕК АГНЮ АУЗД №МДТ-747/26.04.2018г.
43. Н4-МДТ-2614-1/28.06.2018г. ИГОР ВИКТОРОВИЧ ЧУПАЛОВ АУЗД №МДТ-746/26.04.2018г.
44. Н4-МДТ-2612-1/28.06.2018г. ФРЕЙЗЪР СИМПСЪН ДЖЕНС ВАН РЕНСБУРГ АУЗД №МДТ-744/26.04.2018г.
45. Н4-МДТ-2609-1/28.06.2018г. СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПИНТЕ АУЗД №МДТ-743/26.04.2018г.
46. Н4-МДТ-2600-1/28.06.2018г. ПОЛА МОРИЯ МАКГАРВИ АУЗД №МДТ-741/26.04.2018г.
47. Н4-МДТ-2599-1/28.06.2018г. СЕРГЕЙ ЮРИЕВИЧ КЛАУЗОВ АУЗД №МДТ-739/26.04.2018г.
48. Н4-МДТ-2597-1/28.06.2018г. ИРИНА ЛАХА АУЗД №МДТ-738/26.04.2018г.
49. Н4-МДТ-2593-1/28.06.2018г. ТАЛАС ДОДА АУЗД №МДТ-734/26.04.2018г.
50. Н4-МДТ-2592-1/28.06.2018г. КАРИНА СЪРОЕЖКО АУЗД №МДТ-733/26.04.2018г.
51. Н4-МДТ-2591-1/28.06.2018г. МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ АТНАШЕВ АУЗД №МДТ-732/26.04.2018г.
52. Н4-МДТ-2590-1/28.06.2018г. ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА АТАИЕВА АУЗД №МДТ-731/26.04.2018г.
53. Н4-МДТ-2560-1/28.06.2018г. БОРИС ЯНАКИЕВ СТАМАТОВ АУЗД №МДТ-730/26.04.2018г.
54. Н4-МДТ-2561-1/28.06.2018г. СОРЧА МАРИ ДОЙЛ АУЗД №МДТ-729/26.04.2018г.
55. Н4-МДТ-2562-1/28.06.2018г. ЛОРЪНС ТОМАС ДОЙЛ АУЗД №МДТ-728/26.04.2018г.
56. Н4-МДТ-2563-1/28.06.2018г. ДЖОФРИ РОЙСТОН СТРАЧАН АУЗД №МДТ-727/26.04.2018г.
57. Н4-МДТ-2564-1/28.06.2018г. АНДРЮ ЕКНЕР АУЗД №МДТ-726/26.04.2018г.
58. Н4-МДТ-2565-1/28.06.2018г. ДЖЪРЗИ ЕКНЕР АУЗД №МДТ-725/26.04.2018г.
59. Н4-МДТ-2567-1/28.06.2018г. СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА БУРАШНИКОВА АУЗД №МДТ-724/26.04.2018г.
60. Н4-МДТ-2568-1/28.06.2018г. ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ НАЙДЕНОВ АУЗД №МДТ-723/26.04.2018г.
61. Н4-МДТ-2569-1/28.06.2018г. ЕЛЕНА ИГОРЕВНА НАЙДЕНОВА АУЗД №МДТ-722/26.04.2018г.
62. Н4-МДТ-2578-1/28.06.2018г. РИЧАРД СМИТ АУЗД №МДТ-721/26.04.2018г.
63. Н4-МДТ-2571-1/28.06.2018г. КЛЕЪР ОКЕЙН АУЗД №МДТ-720/26.04.2018г.
64. Н4-МДТ-2572-1/28.06.2018г. БАРИ ДЖЕЙМС ПЪРЧЕС АУЗД №МДТ-719/26.04.2018г.
65. Н4-МДТ-2574-1/28.06.2018г. МАРИЯ АТАНАСОВА ЧЕРНЕВА-МИТОВСКА АУЗД №МДТ-718/26.04.2018г.
66. Н4-МДТ-2575-1/28.06.2018г. ИГОР ВЛАДИМИРОВИЧ ТЕРЕХОВ АУЗД №МДТ-717/26.04.2018г.
67. Н4-МДТ-2577-1/28.06.2018г. ИЗИЧЕ БИЛЯЛОВА ШАБАНОВА АУЗД №МДТ-716/26.04.2018г.
68. Н4-МДТ-2579-1/28.06.2018г. ИСМЕТ МЕХМЕДОВ ШАБАНОВ АУЗД №МДТ-715/26.04.2018г.
69. Н4-МДТ-2582-1/28.06.2018г. ГОЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ АУЗД №МДТ-714/26.04.2018г.
70. Н4-МДТ-2583-1/28.06.2018г. ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ ПОПОВ АУЗД №МДТ-713/26.04.2018г.
71. Н4-МДТ-2585-1/28.06.2018г. МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ АУЗД №МДТ-711/26.04.2018г.
       
       
       
       
       
       

Настоящият списък е в сила за периода от 28.06.2018г. до 13.07.2018г.