Интервю с кмета на община Несебър Николай Димитров

Интервю с кмета на община Несебър Николай Димитров

Интервю с кмета на община Несебър Николай Димитров бе публикувано в интернет страницата на Организацията на градовете Световно културно наследство в раздела “Кметовете и наследство“ – http://www.ovpm.org/en/mayorsheritage_mr_nikolay_dimitrov_mayor_nessebar_bulgaria. Това подразделение на сайта дава възможност на читателите да научат малко повече за политическата кариера на всеки кмет и за неговата роля в опазването на наследството. В допълнение, съдържанието дава обща информация и за градовете им. Предоставяме на Ваше внимание цялото интервю:

1. Старият град на Несебър е регистриран в Списъка на световното културно и природно наследство през 1983 г. Какво е въздействието на тази номинация за Вашия град?
Вписването на Стария град на Несебър в списъка на Световното културно и природно наследство през 1983 г. бе връхната точна на едно дългогодишно усилие за достойно признание и оценка на богатото културно-историческо наследство на града, датиращо от преди повече от три хилядолетия. Наследството на траки, елини, римляни, византийци, българи и възрожденската архитектура, с право заслужиха своето място сред непреходните ценности на човечеството и вече тридесет и една години Несебър е единственият български град в ЮНЕСКО. Това е повод за голяма гордост и голяма отговорност. Промени се подходът към културното наследство във връзка с особено стриктното спазване на препоръките на ЮНЕСКО, касаещи подобни градове. Под внимание се взимат всички международни договорености като Хартата за опазване на историческите градове и указанията на ИКОМОС за опазване и управление на градски исторически ансамбли. Доколкото Несебър е жив и динамичен град, наложените правила влизат в сложно взаимодействие с общия природен, географски, социален и икономически контекст и ефективното опазване на ценността. В същото време тази номинация пък привлича туристи, за които симбиозата древен град – модерен курорт /Несебър – Слънчев бряг/ е особено привлекателна. Ефективното опазване на града води до устойчивото икономическо развитие на общината.

2. Според Вас, каква е ролята на кмета на град, вписан в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО?
Да си кмет на град, вписан в списъка на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО е огромна отговорност, както на национално така и на световно ниво. Работата по опазването, съхранението и популяризирането на един такъв старинен град изисква изключителна всеотдайност още повече, че често някои от мерките са непопулярни и рестриктивни /особено с изискванията за опазване на градския възрожденски пейзаж и невъзможността за модернизация, както и търговските ограничения/. Извънредната универсална стойност на ценността, колкото и да е значима и да надхвърля националните граници, често влиза в конфликт с реалните потребности на живия град. Затова се налага активно популяризиране на съвременната политика за опазване, използване и управление на ценността с цел да бъде разбрана, приета и осъществена. За да сме по-убедителни разработваме планове с експерти на ЮНЕСКО и ИКОМОС, както и използваме международния опит в тази област. Кметът на Несебър има отговорността и мисията да съхрани историческото наследство за бъдещите поколения.

3. По-конкретно, какви са били действията Ви към опазването и подобряването на историческото наследство?
Още в началото на мандата през 2007 г., заедно с моите колеги от общинската администрация разбрахме, че има проблеми, наслагвани във времето през периода на демокрацията, които застрашават доброто име на Несебър като световна ценност. Започнахме много бързи и адекватни действия, като първото, което направихме бе да работим с подрастващото поколение, с децата, и създадохме инициативата „Аз живея в Несебър“, с която се стремим да ги научим, че освен гордостта и радостта от това, че живеят в един такъв красив град – световна ценност, те трябва и да поемат отговорност за опазването му. Благодарение на тази инициатива и работата в училищата много надписи по стените, които се правеха със спрейове, чупенето на лампи с камъни и др. подобни, вече отминаха и нашите деца се научиха да пазят града, да го обичат и това се проявява във всички обществени мероприятия и най-вече в празника на града, където голяма част от тях са доброволци повече от 7 години. Те участват в обществения живот и растат като едни достойни граждани.
Започнахме да разтоварваме улиците от уличната търговия, като беше ясно, че това трябва да стане постепенно, защото е много трудно да се балансира между личните интереси на хората, които живеят в града, и изискванията и предписанията от ЮНЕСКО, които трябваше да започнем да извършваме. Поради тези причини премахнахме една голяма част от уличната търговия, редуцирахме буферните зони около крайбрежните улици, направихме център на занаятчиите, изградихме още няколко базарчета в тези крайбрежни улици, за да може същинската част на ценността да се разтовари и да се промени визията и облика на града. Проведохме много събрания и разговори с нашите съграждани, които в годините поискаха Несебър да се промени, защото когато има една нормална търговия, когато има един нормален живот, когато има ред ще е от полза за всички.
След това започнахме с много други инициативи по време на празниците, като една от тях е „Зелен Несебър“, която показва как трябва да се опазва Черноморското крайбрежие чисто, как трябва да се опазва природата, зелените площи, парковете на града независимо дали са в старата или новата част. Проведохме срещи по изискванията, бързите мерки и внедряването на някои мероприятия, които трябваше да се вземат по Плана за опазване и управление на ”Старинен град Несебър”. Като пример мога да посоча – подмяната на неадекватно поставените реклами, чадърите и навесите, а всички те бяха унифицирани в един вид, дори някои фирми за продажба на безалкохолни напитки унифицираха своите витрини и брандове с тези предписания и изисквания. Тук искам да спомена голямата роля на жителите на град Несебър, които наистина осъзнаха всички тези проблеми и за да се повиши нивото, за да се подобри статута на града, трябваше да се направят всички тези мерки. От няколко години вече няма улична търговия, дори миналата година жителите сами премахнаха тези търговски обекти наречени „сандъци“, които стояха по стените на къщите, а с това се подобри още повече визията на града и в момента жителите имат по-добър финансов приход, а аз мисля, че вече всички са доволни. Намерихме едно компромисно решение, един баланс, за да може гражданите, които живеят в този град, също да имат едни добри доходи, да имат един добър статус и да отговаряме на изискванията. Това е ясно, защото хората, които идват тук, както и официалните делегации, например – Дипломатическият корпус, Генералният секретар на Организацията на градовете Световно наследство – Денис Рикард и др. – са единодушни, че Несебър е с една подобрена визия, един град на голямо световно ниво.
Също така, много круизни кораби акостират в Несебър, хората идват, разглеждат и се наслаждават на красотите на града, като броят на тези пасажери по статистика наброява около 25-30 000 хиляди. Освен това, Старият град всеки ден е посещаван от 30-40 000 хил. човека, които минават и виждат това културно историческо наследство, което имаме.
Богатото културно наследство на град Несебър е част от Световното културно наследство. Неговото съхраняване и хармонично включване в жизнената среда допринася за повишаване качеството на живот на местното население. Тази констатация е в унисон със съвременните тенденции за подход към културното наследство и неговото опазване. В този смисъл ръководството на града прибягна към приложение на световния опит, а именно изработването на „План за опазване и управление на Старинен град Несебър”. Той представлява методическо ръководство за действия, свързани с опазването, съхраняването и управлението на културното наследство, засяга всички аспекти на националната ни политика и е в съответствие с международните нормативни документи в тази област. Но ръководството и жителите на града от десетилетия вече са привикнали към трудностите и ограниченията, породени от специалния статут на града, затова и съжителството на съвременния град и неговите жители с античните и средновековни паметници, е начин на живот. В този смисъл действията за опазването и съхранението са непрекъснати. Те обхващат всички недвижими паметници на културата – крепостните стени, църквите, възрожденските къщи, като се набляга на ефикасната им защита при заплаха от дейността на хората. Същевременно „съживяването” на някои от тях е основна цел при реализирането на отделни проекти.
Заслужава внимание проектът „Вяра в Несебър”, който бе осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Цел на проекта бе: консервация, реставрация и социализация на църквите „Св. Йоан Кръстител” и „Св. Параскева”, както и околните им пространства. Те оформят част от културно-туристическия маршрут „Духовен път”. В резултат на извършените консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи църквите придобиха адекватна и съвременна функция с респект към оригиналните пространства в тях и за целогодишно ползване като културно-исторически атракции. Към „Духовния път” е включена и църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил”, която е в процес на извършване на консервационно-реставрационни работи. Отличната акустика на църковното пространство предоставя възможност за ползването им за камерна концертна зала, за поетични, театрални и други артистични прояви.
С извършването на конкретните дейности по паметниците особено внимание бе отделено и на натрупаността от търговски обекти, оформени като шкафове и покриващи изцяло партерните етажи на къщите. С решение на Общинския съвет тази дългогодишна практика бе спряна, шкафовете бяха премахнати, а каменната зидария на къщите отново стана видима. Извършиха се и дейности по оформянето на крайбрежните пространства, оформящи силуети със своя индивидуалност. Стремежът ни е природните дадености и културните ценности да останат в хармоничен синтез, т.е. да съхраним единството между архитектура, природа и море така, както градът е бил през вековете.

4. Поддържате ли специални събития за повишаване имиджа на Вашия град?
Всичко, което един град като Несебър – обект на Световното културно и природно наследство под закрилата на ЮНЕСКО и в същото време център на най-голямата туристическа дестинация в България, осъществява като организирана културна дейност, е в хармония с високите критерии на това признание и в помощ на местната туристическа индустрия. Общината организира международни, национални и локални празници и фестивали с широк отзвук сред туристите – на открито, безплатно и почти през целия активен туристически сезон. В общинските фестивали „Слънце, радост, красота” и „Съзвездия в Несебър” участниците са от девет държави и около пет хиляди на брой. Тези събития са най-добрата реклама за Несебър като дестинация. В същото време общината предоставя своите културни бази в Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и Равда безвъзмездно за провеждането на събития от европейско и световно значение – Европейско и Световно първенство по фолклор. Така цялата територия на общината се превръща в една огромна международна сцена сближаваща участници и публика. Най-значимата за нашия град дата е 15 август – Успение Богородично и Празник на Несебър, който вече се е превърнал в културен туристически продукт. Събитието се посещава от десетки хиляди туристи. В продължение на три дни на няколко сцени се организират ежегодно разнородни и различни по жанр културни прояви. Празникът завършва с грандиозен светлинен и звуков спектакъл, който може да бъде гледан от всички страни на несебърския залив.
Освен утвърдените международни културни форуми все по-популярни стават провеждащите се извън активния туристически сезон локални празници, като предстоящото второ издание на „Есенни пасажи” – фестивал, свързан с един от най-древните поминъци на града – рибарството, и съчетаващ се с Международния ден на Черно море. Все по-голямо значение добива и зимният „Уикенд за любов и вино”, провеждащ се около 14 февруари, като много хора специално правят своите резервации по това време, за да са част от събитието.
Важни за селищата на общинска територия са и местните празници с кулинарна насоченост – на хляба, младото вино, суджука. Те спомагат за привличане на гости извън активния туристически сезон.
Духовните прояви като празници на православните изкуства и историческите форуми „България Понтика” с участието на известни наши и чужди учени, пък е друга форма, популяризираща Несебър.

5. Несебър има две туристически таргет групи: едната, която е привлечена от „културата“ и от древния град, и другата, която е повече за туристи, привлечени от хотелите и пясъчните плажове по крайбрежието. Била ли е разработена в рамките на Вашата община политика и конкретни действия за привличане на ползвателите на рекреативен туризъм към културен туризъм?
Природните дадености като съчетание на море и планина, правят крайбрежната ивица на Несебър изключително подходяща за развитието на рекреативен туризъм. Поради уникалните качества на района още през петдесетте години започва изграждане на курортен комплекс, който в последствие добива огромна популярност като туристическа дестинация в Европа. Още преди приемането на Несебър в ЮНЕСКО през 1983 г., държавата се опитва да съчетае рекреативния и културния туризъм чрез въвеждане на пакетна услуга – престой и посещение на паметниците на културата. Тези тенденции се осъществяват с помощта на големите международни туроператорски фирми, опериращи на територията на България. Чрез представителите на тези фирми на туристите се дава възможност на място да се запишат за организирано посещение на Несебър. По отношение дейностите на общината във връзка с привличането на повече посетители на територията на Старинен Несебър, се провежда целенасочена политика за подобряване на услугата, осигуряваща достъпност до него, включваща: разширение на паркинг зоната, достъпна среда, въвеждане на пропускателен режим за автомобили, осигуряващ спокойното движение на туристите през Стария град, разширяване и подобряване на цялостната инфраструктура свързваща курортния комплекс с града, както и повишаване качеството на обществения транспорт. Благодарение на членството си в различни организации на Несебър се осигурява постоянно присъствие в рекламни материали с широко разпространение – каталози, пътеводители, диплянки. Поради статута си градът е включен в постоянния маршрут на много круизни фирми. Нашите усилия са в посока да осигурим все по-голямо популяризиране на Несебър.

6. Според Вас какво прави Несебър специално място? /Може да се излиза извън рамките на тематичния обхват на наследството/.
Ако има един град, изригнал от дълбините на морето и поднесен на повърхността със синята му длан като прекрасна раковина, запълнена до последната извивка на седефената си серпентина с музиката на историята и красотата на изминалите хилядолетия, ако има един град, хванал се здраво с ръката на провлака си не само за сушата, но и за нашите сърца и души, ако има един град, в който за да се намериш трябва да се изгубиш в тесните му калдъръмени улички – то това е благословения от всички богове Несебър.
Ако е вярно, че човек истински живее в миговете на съприкосновение с красотата, то Несебър е обетованата земя на нашето възхищение, една непреходна хилядолетна магия, която непременно трябва да се почувства и преживее. Също така винаги сме твърдели, че Несебър е перлата в короната на българското самочувствие.