Благодарност към кмета на Несебър

Благодарност към кмета на Несебър

 И към градоначалниците на още 8 общини за завършен проект с екозначение за област Бургас

Благодарност към кмета на Несебър И към градоначалниците на още 8 общини за завършен проект с екозначение за област Бургас

Кметът на Несебър Николай Димитров и неговия екип, както и градоначалниците на Бургас, Поморие, Руен, Сунгурларе, Камено, Айтос, Средец и Карнобат и техните екипи получиха похвала и благодарност за добре свършената работа по проекта за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас, финансиран от ОП“Околна среда“ от зам.-кмета по екология към Община Бургас Атанаска Николова, която е и ръководител на проекта. Г-жа Николова не пропусна за изрази своята благодарност към всички, ангажирани в начинанието и в Областна управа Бургас. Това се случи по време на финален оглед на новото Регионално депо „Братово – запад“, на който присъстваха кметът Димитър Николов, областният управител Вълчо Чолаков, както и градоначалниците на Несебър – Николай Димитров, Поморие – Иван Алексиев, Карнобат – Георги Димитров, Айтос – Васил Едрев, Сунгурларе – Георги Кенов. Г-жа Николова изрази своето задоволство от добрия синхрон, навременни действия и единение между общините и институциите за реализирането на този мащабен проект. Тя информира присъстващите, че на по-нататъшен етап престои да се развиват и допълнителни дейности като компостиране и сепариране на обектите.

Ръководителят на проекта Атанаска Николова заедно с присъстващите кметове и областния управител направиха оглед на работния процес и действащите мощности в Регионално депо „Братово-запад“, като накрая си направиха обща снимка за спомен.
Припомняме ви, че Претоварната станция в Несебър, част от Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас, бе открита в края на май тази година. ПСО-Несебър се състои от съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо, техника за транспорт на дълги разстояния и съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, както и площи за приемане на разделно събрани отпадъци, административно-битова сграда и високо технологична лаборатория. Налице е и потенциал за увеличаване капацитета на ПСО Несебър с бъдещо изграждане на инсталации за сепариране и компостиране.

Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас включва проектиране и изграждане на първа клетка от регионално депо „Братово-запад“, монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, изграждане на две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях, доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионалното депо и двете претоварни станции.

 
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ