Седемте детските градини, обхванати от проект за енергийна ефективност, който община Несебър изпълни успешно, вече пестят средства за отопление. Това сподели кметът на община Несебър Николай Димитров днес. Градоначалникът присъства на последната, заключителна пресконференция по проекта „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта (детски градини) на територията на Община Несебър“ по договор за БФП № BG04-02-03-066-088. Друга съществена полза за тези детски градини е и намаляването на емисиите на CO2, т.е. на територията на общината вече има екологични образователни заведения, изградени по европейски стандарти и с изключително добри условия за възпитание на децата.

Заключителната пресконференция днес се проведе на територията на ОДЗ „Мечо Пух“ – една от детските градини, обхванати по програмата, а ръководителят на проекта -Галина Бабева, която е и директор на дирекция „Управление на проекти по ЕФ и екология“, запозна присъстващите с основните моменти от работния процес чрез мултимедийна презентация.

„Последователната социална политика, която провеждаме през годините спрямо всички възрастови групи от населението дава отражение. Изпълнението на този проект е поредното доказателство за това.“, сподели кметът на Несебър Николай Димитров по време на събитието. „По разчети на счетоводството предвиденото гориво за отопление като цяло за детските градини и училищата, вече е паднало с 2/3 спрямо предходни години преди предприемането на мерките за енергийна ефективност. Смятам, че е добре да продължим работа в тази посока и да реализираме бъдещи проекти, с които да осигурим енергийна ефективност и на други общински сгради, така както е навсякъде в Европа“, информира градоначалникът. На финала на обръщението си кметът благодари на своите колеги от общинска администрация за добре свършената работа и на изпълнителите, и пожела на присъстващите щастливи коледни и новогодишни празници.

В резултат изпълнението на настоящия проект се изградиха инсталации за подготовка на БГВ (битова гореща вода) с плоски селективни слънчеви колектори за нуждите на сградите на седем детски градини на територията на община Несебър. Обектите, които бяха обхванати от инвестицията са: ОДЗ „Калина Малина“ – гр. Несебър, ОДЗ „Делфинче“ – гр. Свети Влас, ОДЗ „Мечо Пух“ – с. Равда, ОДЗ „Яна Лъскова“ – гр. Несебър, ОДЗ „Обзорче“ – гр. Обзор, ЦДГ „Радост“ – с. Оризаре и ЦДГ „Детски свят“ – с. Кошарица. Всички сгради, предмет на проекта са санирани изцяло, като са приложени основните мерки за енергийна ефективност (топлоизолация по стени и покриви, сменена дограма и др.)

ОДЗ „Яна Лъскова” – гр. Несебър

Капацитетът на детското заведение е 332 деца, обхванати в девет градински групи и две яслени групи. За децата се грижат 17 педагогически специалисти, 6 медицински сестри и 21 човека непедагогически персонал. Инсталацията включва 27 слънчеви колектора и 9 комбинирани бойлера.

ОДЗ „Калина Малина” – гр. Несебър

Капацитетът на детското заведение е за 168 деца, обхванати в пет градински групи и една яслена група. За децата се грижат 14 педагогически специалисти, 3 медицински сестри и 13 човека непедагогически персонал. Инсталацията включва 20 слънчеви колектора и 7 комбинирани бойлера.

ОДЗ „Мечо Пух” – с. Равда

„ОДЗ „Мечо Пух” – с. Равда е общинско детско заведение с една яслена и четири възрастови групи. В детското заведение се обучават и възпитават 151 деца. За обучението и възпитанието на децата се грижат осем квалифицирани детски учителки и 12 души непедагогически персонал. Инсталацията включва 20 слънчеви колектора и 7 комбинирани бойлера

ОДЗ „Делфинче” – гр. Свети Влас

Капацитетът на ОДЗ „Делфинче” – гр. Свети Влас е 130 места. Екипът на детското заведение – 10 педагогически специалисти и 11 души непедагогически персонал. Инсталацията включва 20 слънчеви колектора и 6 комбинирани бойлера.

ОДЗ „Обзорче” – гр. Обзор

Към настоящия момент групите са 5 – 4 градински и 1 яслена. Обхванати са всички деца от града и всички подлежащи на задължително предучилищно обучение от съседните села. Капацитетът на ОДЗ „Обзорче” е 120 места. В него работят 20 души квалифициран персонал – 9 педагогически и 11 непедагогически. Към момента в детското заведение се обучават и възпитават 102 деца. Инсталацията включва 16 слънчеви колектора и 4 комбинирани бойлера.

ЦДГ „Детски свят” – с. Кошарица

ЦДГ „Детски свят” е детско заведение с две смесени разновъзрастови групи, всяка от които с капацитет по 25 деца. В детското заведение работят пет педагози (вкл. и директора) и четирима служители – непедагогически персонал.Инсталацията включва 8 слънчеви колектора и 3 комбинирани бойлера.

ЦДГ „Радост” – с. Оризаре

В момента се посещава от 75 деца, които са разпределени в три групи по възрастов признак. Екипът се състои от 7 педагогически специалисти и пет души непедагогически персонал. Инсталацията включва 8 слънчеви колектора и 3 комбинирани бойлера.

Проектът „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ е на стойност 638 427 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Проектното предложение на община Несебър е логично продължение на проекта BG161PO001-4.1.03-0078: „Подобряване на енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче” гр. Обзор, ЦДГ с. Оризаре, ЦДГ с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина” гр. Несебър и ПГ по туризъм „Иван Вазов” к.к. Слънчев бряг в община Несебър”, реализирано с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Една от последните дейности по проекта бе посещение на страната донор – Норвегия от експерти на община Несебър, с цел обмен на добри практики и установяване на контакти за бъдещи съвместни инициативи.