ОТВОРЕНО ПИСМО

КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЛИЧНО БЛАГОДАРИ НА ЖИТЕЛИТЕ НА СТАРИЯ НЕСЕБЪР, КОИТО СА СЪПРИЧАСТНИ И ПОМАГАТ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ДРЕВНИЯ ПОЛУОСТРОВ, КОЕТО Е НЕ САМО НА БЪЛГАРИЯ, А И НА СВЕТА.

Появилият се медиен и обществен интерес, предизвикан от публикации, че Стария Несебър е заплашен с изваждане от листата на ЮНЕСКО налага да оповестим информация, която би било редно да бъде поместена в същите тези публикации, за да се чуе и гласа на администрацията и най-вече, за да не се създава погрешна представа, че има „проблем с оставането на Несебър сред паметниците на Световното културно наследство“ под егидата на престижната организация. Също така е необходимо да направим и нужните уточнения, за да е абсолютно ясно на широката общественост каква е реалната ситуация със Старинния Несебър и грижите, които Община Несебър полага за ценността.

В градовете, които са членове на Комитета за световно културно наследство, какъвто е и Несебър, периодично се правят мониторинги, след което се изготвят препоръки за действие. Това не е необичайна практика, а е съвсем регулярна процедура. В последния мониторинг на Несебър, е посочена препоръка за преработка на Плана за опазване и управление на „Старинен град Несебър”. Това ще бъде свършено от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), за което е поет ангажимент от Министерството на културата. Припомняме Ви, че Планът за опазване и управление на „Старинен град Несебър” (ПОУ) е изработен от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) през 2011, по възлагане от Община Несебър, по реда на Закона за културно наследство (ЗКН), като всички ангажименти към изпълнителя, включително финансовите, са изпълнени.

Информираме Ви, че през последните години Община Несебър е направила редица стъпки, за да запази автентичното излъчване на града и опазване на ценните културно-исторически забележителности. Доказателство за това са подменянето на реклами и чадъри с подходящи такива.В резултат от вече осъзнатата от местните жители необходимост Старият град да съхрани своята автентичност са премахнати т. нар. „сандъци“ по стените на къщите. Подчертаваме също така, че няма наранени или компрометирани паметници на културата. Приоритет в работата на Община Несебър е опазването и съхранението на културно-историческото наследство, разположено на древния полуостров. В момента с финансови средства от американското посолство се консервира и реставрира църквата “Св. Йоан Алитургетос“ в града на ЮНЕСКО, чийто проект за консервация и реставрация е изготвен от ИКОМОС – организация към ЮНЕСКО, която проверява паметниците на културата. Към нов живот бе върната църквата „Св. Стефан“ с финансовата помощ на фондация „Левентис“. Благодарение на проекта „Вяра в Несебър“, който Община Несебър реализира преди няколко години, църквите „Св. Йоан Кръстител” и „Св. Параскева”, както и околните им пространства, придобиха адекватна и съвременна функция с респект към оригиналните пространства в тях и за целогодишно ползване като културно-исторически атракции. Тези храмове оформят част от културно-туристическия маршрут „Духовен път”. На места вече е подменена и настилката в старинния град, като идеята е да се извърши реконструкция на уличната мрежа, която да е в синхрон с историческата ценност.

През последните години бе направено много за опазване на Стария Несебър и това се отчитано при всички инспекции на представители на ИКОМОС. Към щатната структурата на Община Несебър е учреден отдел „Несебър-Световно наследство“, който съвместява дейностите в областта по опазване на културното наследство, планиране и организиране на културната програма на Община Несебър, развиване и поддържане на международните отношения с цел популяризиране на културното наследство. От експертите в отдела двама са специалисти в областта на опазване на наследството – архитект и археолог. Отделът осъществява ежедневен мониторинг на паметниците на културата, а поддръжката им се осъществява от съответните общински структури.

Информираме Ви също, че на територията на Стария Несебър има три пристанища. Едното е държавно, то е дадено на концесия и до ден –днешен няма заявени инвестиционни намерения, другото пристанище е на бившия „Черноморски риболов“, което има съгласувани проекти, одобрени от Министерството на културата. Ако се отнася до третото, общинско пристанище, на територията на Стария Несебър, Ви информираме, че в процедура на одобряване е проект за разширяване и модернизация на рибарското пристанище в Старинен Несебър, който е изпратен за съгласуване в Министерство на културата. За въпросния проект са изпълнени всички предварителни проучвания, включително подводни археологически проучвания. Предстои изготвяне на Оценка за въздействието върху световното културно наследство за проекта, която ще бъде предоставена на ИКОМОС и ЮНЕСКО. В други градове на ЮНЕСКО също има такава практика, при която се разширяват пристанища, когато са спазени всички изисквания.

Информираме Ви също, че в периода от 2013 година до сега не са издавани строителни разрешения за строителство на нови сгради или пристройки на територията на Старинен Несебър, включително и на територията на контактната му зона, разположена западно от провлака. Издавани са разрешения за строеж единствено за вътрешни преустройства, който са съгласувани предварително с Министерство на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Що се отнася до премахването на незаконни строежи на територията на Стария Несебър то не е от компетенцията на местните власти, а на ДНСК.

Подчертаваме, че в Общинска администрация не е получено становище от Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО, което да поставят под въпрос статута на Стария Несебър.

В заключение ще Ви припомним вица за казана с българи в Ада, който не се пазел от никого, защото българите сами са се дърпали обратно в него. Като всеки анекдот, така и в този се съдържа доза истина. Нашият апел в този смисъл е да спрем сами да си уронваме престижа пред света и да си създаваме лош имидж.