ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ГРАДОВЕТЕ СВЕТОВНО НАСЛЕДСТВО ОБНОВИ СЕРТИФИКАТА НА НЕСЕБЪР ЗА 2017

СЕРТИФИКАТА НА НЕСЕБЪР ЗА 2017
Организацията на градовете световно наследство обнови сертификата на община Несебър за 2017 година. Организацията е основана на 8 септември 1993 г. в гр.Фес, Мароко. Седалището й е разположено в Квебек, който бе домакин на Първия международен симпозиум на градовете със световно наследство през юли 1991 г. Несебър е единственият български град, вписан в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, и е сред основателите на Организацията на градовете световно наследство.
В писмото, придружаващо сертификата на Несебър за тази година, пише:„Г-н Димитров,
В чест на Вашата последователност в спазването на основния Закон и Хартата на Организацията на градовете световно наследство, за нас е чест да Ви връчим подновения за 2017 г. сертификат за членство. Благодарим Ви за проявената към нашата организация съпричастност. Организацията на градовете световно наследство e горда, че Несебър е сред нейните членове.

Искрено Ваш:
Денис Рикард
Генерален секретар“

Организацията се състои от над 260 градове, в които са разположени обекти, включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. В рамките на организацията тези градове са представени от техните кметове с активното участие в управление на наследството.