МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАТЯТ И ОНЛАЙН

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Нова електронна услуга въведе Община Несебър. Вече работи система за онлайн плащане на местните данъци и такси.Чрез официалния сайт на Община Несебър гражданите могат да платят задълженията си от компютъра, таблета или телефона, където и да се намират в страната. „Въвеждането на тази електронната услуга ще повиши качеството на обслужване и ще спести време и средства на фирмите и гражданите.“, информира кметът на Несебър Николай Димитров. „Още от  началото на първия ми мандат като кмет аз и екипът ми предприехме курс за въвеждане на допълнителни услуги, които улесняват административния процес и обслужването на гражданите.“, заяви още Николай Димитров и припомни, че още през 2015 г. е дадена възможност да се извършват плащания на местните данъци и такси чрез ПОС терминали, разположени в сградите на Общинска администрация, които до голяма степен облекчават работния процес. „За изминалата година чрез ПОС терминалите са извършени 7 729 плащания.“, каза още кметът.
Всеки, който реши да използва онлайн платформата в сайта на Община Несебър за плащане на задължения, е необходимо да влезе в раздела „Е-услуги“ и да натисне бутона „Електронни справки“. После всеки потребител трябва да се идентифицира в сайта, като за това са предоставени три възможности:  с електронен подпис, ПИК на НАП или входящ номер и дата на документ, подаден от гражданина в Община Несебър.  След извършената идентификация, всеки може да провери своите декларации, услуги, АУАН, задължения, както и да направи справка за плащанията, които има  към общината.

Например, ако потребителят желае да извърши плащане по текущите си задължения е необходимо да влезете в меню „Задължения“, където се съдържа информация за данъчно задълженото лице, вида данък, година, партида, сума и съответната отстъпка (когато е приложима). За да се продължи напред е необходимо да се натисне бутона „Плащания“. Всеки отделен ред е за съответната година, а при натискане на „+” в най-лявата колона се визуализират вноските за съответната година, съответно се предлага възможността за заплащане само на определени вноски. Редът на погасяване е от най-старо към най-ново задължение. При направен избор на задълженията за плащане, сумата се визуализира в лявата част  и съдържа: сума за плащане, съставена от главница, лихва и отстъпка (когато е приложима). С натискането на бутон „Е-плащане“, потребителят се прехвърля на уеб страницата на УниКредит Булбанк АД, за да извърши плащане. Въвеждат се данните от картата на лицето и за да се продължи се избира бутон „Плащане“. Извежда се съобщение: „Вашето плащане ще се обработи от системата на УниКредит Булбанк АД и ще бъдете върнати автоматично на страницата с плащанията.“
На екрана потребителят може да проследите историята на своите плащания, подредени от нови към стари. Допустими са следните статуси на плащане: платено, заявено, отказано плащане и невалиден статус на транзакция. Всяка успешно реализирана транзакция, може да бъде проследена с бутона „Справка“. Справката за всяко успешно реализирано плащане съдържа подробна информация за него. Системата позволява то да бъде запазено като файл в MS Excel или отпечатано на принтер.Плащанията на задълженията, които се извършват през официалния сайт на Община Несебър са безплатни, т.е. без такса.
Със старта на тази нова услуга Несебър се нарежда сред общините в България, които преминават на по-високо ниво на административно обслужване. Иновационният процес не спира до тук – разработват  се и нови електронни услуги, които да улеснят гражданите, без да се налага да посещават сградата на общинска администрация, а да набавят необходимите документи чрез интернет.