Община Несебър ще реализира два проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег България – Турция, финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020.  Договорите за безвъзмездна финансова помощ получи Галина Бабева – директор на дирекция „Управление на проекти по еврофондове и екология“ в община Несебър, на официална церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

По време на събитието по връчване на договорите на общо 33 бенефициенти, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Валентина Върбева изтъкна, че трансграничното сътрудничество е изключително важно за развитието на региона и превръщането му в място с по-добра околна среда и условия за туризъм като същевременно спомага и за изграждането на добри междусъседски отношения. Ръководителят на Националния партниращ орган Бейза Туран – директор на дирекция „Финансово сътрудничество“ в Министерството по въпросите на Европейския съюз на  Турция, сподели своята увереност, че проектите ще бъдат още по-успешни от вече реализираните с финансиране от програмата за сътрудничество между двете страни през предходния програмен период.

Проектите, които община Несебър ще изпълнява, са в партньорство с Одрин и Къркларели на обща стойност близо милион и деветстотин хиляди лева. В инициативата с Одрин, чието наименование е: “Промотиране на историческите, културни и туристически богатства на Одрин и Несебър“, двете общини  ще популяризират и рекламират културното си наследство. Това ще стане чрез монтиране на 3D прожекционни системи на знакови  паметници в двата града, поставяне на киоски с актуални туристически маршрути. Ще  бъде създадена уеб страница и смарт предложение за реклама на тези туристически маршрути, представителни клипове и видео презентации. Основната цел е да се повиши привлекателността на района чрез ползване на различни  рекламни устройства в културните прояви. Стойността на проекта е 883 704,50 лв.

Вторият проект, който ще се реализира в партньорство с община Къркларели,  е  „Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели, чрез опазване на Световното културно и природно наследство“. Стойността му е 971 045,10 лв. Общата цел е да се увеличи туристическата привлекателност на двете общини чрез по-добро използване на природното и културното наследство и свързаната с него инфраструктура. Специфичните цели са: да се съдейства за влизането на културно-историческото и природно наследство в съвременния свят; да се оформят цялостни архитектурни ансамбли, които са привлекателни за туристите и са посещавани в двете трансгранични общини; да се насърчи развитието на културен, исторически и еко туризъм; да се създадат условия за привличане на туристи извън летния сезон. Изпълнението на дейностите по проекта ще осигури подмяна на уличните и тротоарните настилки в Стария Несебър на ул. „Месамбрия“, ул. „Митрополитска“ и част от ул. „Мена“. Чрез реконструкция на уличната мрежа в града на ЮНЕСКО ще се покаже в дълбочина историческата стратиграфия, богатството на културни пластове от различни епохи с елегантна и тактична съвременна намеса. Така ще се дообогати познанието и усещането за Старинен Несебър с неговите обекти, които, макар и от различни времена, са обединени от дълбоката следа на историческата памет. Община Къркларели ще акцентира върху  изграждане на архитектурни елементи и съоръжения – велоалеи, открит фитнес, монтаж на соларно осветление в парк „Валдорф“. В резултат на изпълнението на проекта културно-историческото и природно наследство ще бъдат представени по атрактивен и привлекателен начин, ще бъдат разработени конкурентни туристически атракции и  културният туристически продукт в трансграничния регион ще се разнообрази.

Припомняме, че по първа и трета покана на Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция за периода 2007-2013 г., Община Несебър осъществи два проекта, в резултат на които бе създаден Демонстрационен център на занаятите в новата част на града, а в старата  заработи изцяло нова целодневна детска градина.