СЪОБЩЕНИЕ

На територията на община Несебър, съгласно Договор № 89/25.02.2015 г. са проведени следните дезинсекционни и дератизационни мероприятия:

Обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми:

1.1. гр. Несебър:

 • Първа обработка до 15.04.2017 год.
 • Втора обработка до 30.04.2017 год.

1.2. Южен парк гр. Несебър:

–            Първа обработка до 15.04.2017 год.

 • Втора обработка до 30.04.2017 год.

1.3. кк „Слънчев бряг-запад”:

          –   Първа обработка до 15.04.2017 год.

 • Втора обработка до 30.04.2017 год.

1.4. Гробищен парк гр. Несебър: 

              Първа обработка до 15.04.2017 год.

1.5. с. Тънково: / зелени площи + гробищен парк /

 • Първа обработка до 30.04.2017 год.

1.6.с. Оризаре   : / зелени площи + гробищен парк / 

 • Първа обработка до 30.04.2017 год.

1.7. с. Гильовци  : / зелени площи + гробищен парк /

 • Първа обработка до 30.04.2017 год.

1.8. с. Кошарица   : / зелени площи + гробищен парк /

 • Първа обработка до 30.04.2017 год.

1.9. гр. Обзор :

 • Първа обработка до 30.04.2017 год.

1.10.Гробищен парк гр. Обзор :

`-  Първа    обработка до 30.04.2017 год.

1.11. Еднократна обработка на Първомайска поляна

1.12.гр. Св. Влас :

– Първа    обработка до 30.04.2017 год.

         1.13. Гробищен парк Св. Влас :

                   – Първа    обработка до 30.04.2017 год.

1.14. с. Равда и Стадиона :

Първа    обработка до 30.04.2017 год.

1.15. Гробищен парк с. Равда :

Първа    обработка до 30.04.2017 год.

 1. Обработка на 80 дка биотопи срещу ларви на комари

2.1  гр. Несебър :

          – Първа обработка до 30.03.2017 год.

 • Втора обработка до 30.04.2017 год.

2.2. гр. Обзор :

           – Първа     обработка до 30.03.2016 год.

 • Втора обработка до 30.04.2016 год.

 

 1. Дератизация на гробищните паркове на територията на общината:

4.1. Гробищен парк гр. Несебър –  

първа  обработка – до 30.04.2017 год.

4.2. На територията на Гробищен парк – с. Кошарица –

     – първа  обработка – до 30.04.2017 год

4.3  На територията на Гробищен парк – с. Тънково –

   – първа  обработка – до 30.04.2017 год

4.4. На територията на Гробищен парк – с. Оризаре –

  – първа  обработка – до 30.04.2017 год.

4.5. На територията на Гробищен парк – с. Гюльовца –

първа обработка – до 30.04.2017 год.

4.6. На територията на  Гробищен парк гр. Обзор   

       първа обработка – до 30.04.2017 год.

4.7. На територията на  Гробищен парк  гр. Св. Влас  – 

       първа обработка – до 30.04.2017 год.

4.8. На територията на  Гробищен парк  с. Равда   – 

първа обработка – до 30.04.2017 год.

Днес 18.05.2017 год. са проведени дезинсекционни и дератизационни обработки на зелени площи, градини и междублокови пространства срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми в гр. Св. Влас и гр. Несебър – кв. „Черно море“.