Уважаеми учители и ученици, просветни и културни дейци,

Уважаеми съграждани,

Поздравявам Ви с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!  Днес ние се прекланяме пред светите братя Кирил и Методий, почитани столетия от народа ни като създатели на нашите букви и като основоположници на културната ни история. Епохалното им дело далеч надхвърля просвещаването на българската нация, защото, благодарение на тях „и ний сме дали нещо на света, на вси славяни книга да четат”. Велик е и приносът им в оформянето на общите християнски корени и не случайно тези светци са определени като покровители на Европа.

В днешния светъл празник, когато с гордост и радост общуваме помежду си на български език, нека не забравяме, че благодарение на невидимата сила на родното слово сме оцелели през вековете и сме се съхранили като народ, въпреки тежките изпитания, пред които ни е изправяла съдбата. Духовността, стремежът към знание и просвета, завещани от дедите ни, винаги са ни водили към така желаните „светли бъднини”.

Използвам този хубав празник, за да споделя, че съм изключително горд с успехите на несебърските ученици, учители, културни дейци – всички, които създавате културния имидж на града ни и прославяте името на Несебър. В този светъл ден се обръщам към всички Вас като Ви пожелавам здраве, творчески устрем и нека никога да не спира жаждата Ви за духовно възвисяване!

Честит празник на всички хора на духа!
Честит празник на всички жители на Община Несебър!