СЪОБЩЕНИЕ

 

На 31.05.2017 г. от 9.30 ч. до 11.30 ч. ще бъде открита приемна за гражданите от Община Несебър, с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

На приемната, гражданите на общината ще имат възможност да поставят въпроси, свързани с дискриминацията, да изясняват своите права и задължения, регламентирани от Закона за защита от дискриминацията (ЗЗД).

Приемната ще бъде организирана в залата в сградата на Община Несебър.

Всеки, който бъде обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможностите си да участва в обществения живот, може да сезира КЗД, чрез жалба адресирана до комисията. Жалбата или сигналът до комисията се подават само писмено.