Община Несебър предоставя 13 нови електронни услуги от днес

Община Несебър електронни услуги

Нови 13 електронни услуги предоставя от днес Община Несебър чрез официалния си сайт: www.nessebarinfo.com. Достъп до тях ще имат всички граждани с електронен подпис, а на по-късен етап ще бъдат включени и гражданите с ПИК към НАП.

Предлаганите е-услуги, които ще спестят време и средства на потребителите, са към отделите „Местни данъци и такси“, „Екология“ и ГРАО.  Това е още една иновативна стъпка, която Община Несебър прави, за да  улесни максимално гражданите, които,  без да се налага да посещават сградата на общинска администрация,  да си набавят необходимите документи чрез интернет.

Местната власт има амбицията до края на годината всички ресори и структурни звена в общината да предоставят електронни услуги.

Натиснете бутона Е-услуги от главното меню

 

НАТИСНЕТЕ – ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР