Община Несебър започва работа по нов европроект за създаване на местна инициативна рибарска група

Община Несебър започва работа по нов европроект за създаване на местна инициативна рибарска група

Община Несебър започва работа по нов европроект, чиято цел ще бъде създаване на местна инициативна рибарска група.  Това стана ясно, след като заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева връчи на Иван Гургов, заместник-кмет на Община Несебър договор, сключен по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“.

В рамките на новия европроект общината ще запознае местните хора с възможностите за финансиране на техни инициативи  за подобряване качеството на живот чрез подхода ВОМР (Водено от общностите местно развитие). Съществената част от работата е провеждането на срещи с рибарската общност и всички социално-икономически сектори в общината, за да се определят приоритетите на планираната стратегия. Въз основа на събраната директно от хората и бизнеса информация ще се анализират нуждите на общността и ще се посочат приоритетите за района. След това те ще бъдат вписани в стратегията за местно развитие. Ще се предоставя финансова помощ на рибарските групи чрез конкурентен подбор на  дейности за местно развитие. Продължителността на проекта е пет месеца. Стойността му е  48 895.75 лв.

Настоящият проект се явява предварителен етап за подготовката  на стратегия за ВОМР преди отварянето на Мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“  от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.