Информационна среща на тема „Трафик на хора“ с ученици от гимназията в Слънчев бряг

Трафик на хора

         Поредната информационна среща на тема „Трафик на хора“ се проведе с ученици от два девети класа на ПГ „Иван Вазов” – Слънчев бряг. Организатор на събитието бе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Несебър (МКБППМН) и Училищното ръководство на Професионалната гимназия. Срещата бе по повод  Европейския ден за борба с трафика на хора, който се отбелязва през октомври.

Часът започна с тематична презентация, подготвена от Карина  Кадиева от 9 „а“ клас, а след това  психологът към Консултативния кабинет на МКБППМН Румяна Костова фокусира вниманието на учениците върху механизмите, чрез които са манипулирани и принуждавани жертвите на този вид престъпление. По време на срещата бе подчертано, че информираността  за рисковете може да предпази много хора, тъй като от посочените данни учениците разбраха, че жертвите по света наброяват внушителните 27 млн. души, а най-често това са жени и деца.  Младежите научиха, че трафикът на хора нарушава основните човешки права, като право на свободен живот и право на избор и се определя като съвременна форма на робството. Жертвите на тази престъпна дейност са подлагани на жесток физически и психически тормоз и са използвани за принудителен труд в изключително лоши условия.

Владислав Михайлов, ученик в 9 „а“ клас, представи свой плакат по темата, като сподели, че ,,трафикът на хора” взема все повече жертви по различни причини и никой не е застрахован от капана на трафикантите, които са алчни и изобретателни.

На финала младежите, организирани на групи, помислиха и обсъдиха върху няколко казуси, свързани с темата и изразиха своето мнение, като използваха поднесената информация по време на срещата.

Трафикът на хора представлява организирана криминална дейност, която подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на обществото. България е сред страните с най-висок относителен дял на жертвите на трафик на хора спрямо общото население в дадена страна, като този дял е изключително висок особено сред жените. 13 жени на 100 000 души стават жертва на трафик, което е повече от 5 пъти над средната стойност за Европейския съюз.