В ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЕ СЪСТОЯ ПОРЕДНАТА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕНУЖНИ ЕЛ УРЕДИ

В поредната есенна еко кампания, организирана от Община Несебър, бяха събрани 25 кг. негодни за употреба батерии, около 580 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, монитори, телефонни апарати, компютри, ел. печки, бойлери, телевизори и др.). Най-голяма активност беше отчетена в гр. Несебър, гр. Свети Влас, с. Тънково и гр. Обзор.

Събраните масово разпространени отпадъци се предадоха за рециклиране на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИК ЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД – гр. Варна.

Община Несебър благодари на всички граждани, които взеха дейно участие в поредната кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори.