ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2018

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Съветниците приеха бюджета на Община Несебър за 2018 година. Тенденцията той да е социално ориентиран, както бе и в предходните години, се запазва. В дневния ред на февруарската сесия бяха включени 22 точки, сред които най-важна беше проектът за бюджета на Община Несебър за 2018 г.
С представения бюджет – 65 500 000 лв., в т.ч. преходен остатък от 2017 г. в размер на 8 365 000 лв., местната власт се стреми да осигури нормалното функциониране на всички обществените структури. Общината ще продължи да осъществява своята приоритетна социална политика, която намира изражение в следните цифри:
За образование: държавно финансиране – 8 316 641 лв., местни и дофинансиране – 3 587 037  лв.
За социални дейности, включващи Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа и Обществена трапезария, са предвидени 1 275 800 лв. от бюджета на Община Несебър.
Запазват се помощите от по 2000 лв., отпускани за новородено дете. Заделените средства за хемодиализно болни жители на общината  са в размер на 60 000 лв. Запазват се  намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт. Предвидените средства за помощи за новородени деца и програма „инвитро”, както и помощи, отпускани с одобрението на Общински съвет, са в размер на 1 млн. лв.
Община Несебър е една от малкото, която подпомага със значителни средства и дейността на читалищата на своя територия -държавната субсидия е в размер на 167 500 лв., а дофинансирането е в размер на 360 000 лв. За пенсионерските клубове се предвиждат 92 400 лв.  950 000  лв. ще бъдат отпуснати на спортните клубове. Планирани са средства за общинската полиция, командированите полицаи и пожарникари в рамките на 800 хил. лв. Има средства в бюджета за подпомагане на църкви и сдружения с нестопанска цел.
Капиталовата програма за 2018 г. ще е в размер на 16 589 800                        лв.  Строителната програма възлиза на  13 016 000   лв.,  а програмата за проектиране е в размер на 1 222 800 лв. Допълнителни капиталови разходи се предвиждат за офис техника, стопански инвентар и закупуване на техника, необходима за работата на БКСО – Несебър. Те са в размер на 2 351 000 лв.

Приоритет за тази година е завършването на започнати строителни обекти като: Културен и информационен център „Артиум“ в новата част на Несебър; Интериорно оборудване и обзавеждане на зрителна зала в същия център; Основен ремонт тротоар по ул. „Отец Паисий“ в Несебър; база на БКСО; градски парк в кв. 23 и трибуна „Запад“ в съществуващ спортен комплекс в Обзор, Дом за стари хора в с. Кошарица,  реконструкция на тротоари в Несебър,Свети Влас и други съставни селища на общината.
През тази година са заделени средства за реконструкция на улично осветление  по ул. „Хан Крум“ в Несебър, както и за пристройка и реконструкция на съществуващата сграда на пощата по същата улица. Съвместно с „Шел“ Община Несебър ще изгради две детски площадки в Стария град.  Предвидено е също изграждането на:  минифутболно, баскетболно игрище, други спортни дейности и игри на открито в кв. „Черно море“;  футболно игрище в спортно рекреационен парк в Свети Влас; надстройка в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Свети Влас, както и пристройка с физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий в Обзор. Предвидени са средства за изграждане на северен околовръстен  път – село Равда, който ще разтовари движението на автомобили през летния сезон от центъра на курортното селище.  Заделени са средства за изграждане на многофункционални сгради с пенсионерски клубове в селата Оризаре и Баня. Предвидени са средства и за извършване на превантивни действия за осигуряване на проводимостта на речното корито на р. Хаджийска.

В бюджета за тази година са заделени и средства за нови обекти с обществено значение. По тази линия предстои да бъде проектирана сграда, филиал на СУ „Любен Каравелов“ в Несебър, с което да се разшири материалната база на образователното заведение. (Проектирането на този обект е необходимо, тъй като предстои обучението на учениците в цялата страна да се извършва в една, смяна. Бъдещата придобивка ще бъде разположена в общински имот, в близост до училището. Ще бъде довършено проектирането на някои обществено значими обекти като: подземен паркинг в двора на СУ „Любен Каравелов“;  постамент под статуя на Света Богородица, църква и туристически център в Новия Несебър; алея за  пешеходно и велосипедно движение  в кв. „Черно море”, свързваща четирилентовия път от входа на Несебър до пътя Несебър – Равда; закрит плувен басейн в кв. „Черно море“; пристройка към ДГ „Слънце“ – Слънчев бряг. Заделени са средства за проектиране на  ПУП-План за регулация на кв. „Инцараки“, както и за  проект за преустройство на полифункционална обществена  сграда с клубно предназначение в с.Равда.