Стартира изпълнението на проект, благодарение на който Стария Несебър става още по-привлекателен за туристите

Несебър ще стане още по-атрактивен и привлекателен за туристите чрез реконструкция на уличната мрежа в старинния град, която стартира днес. Положителната промяна се реализира чрез проект по Програмата за трансгранично сътрудничество, който местната администрация изпълнява в партньорство с Община Къркларели. Това е един знаков и важен за Несебър проект, който се  явява един допълнителен етап в реализацията на голямата идея на местната власт да унифицира инфраструктурата до всички паметници на културата на територията на старинния град.
Малко преди символичната първа копка кметът Николай Димитров изтъкна, че Несебър има добро партньорство с Община Къркларели. „Това е пореден проект, по който работим заедно с тях. Обнадежден съм, че ще продължим нашето сътрудничество и в бъдещи проекти.“, коментира кметът. Той изрази надежда строително-монтажните работи да приключат до началото на летния сезон, а туристите да бъдат посрещнати с обновена инфраструктура  в синхрон с културно-историческото наследство на града.

Пълното наименование на проекта е „Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели, чрез опазване на Световното културно и природно наследство“. Стойността му е 971 045,10 лв. Общата цел е да се увеличи туристическата привлекателност на двете общини чрез по-добро използване на природното и културното наследство и свързаната с него инфраструктура. Специфичните цели са: да се съдейства за влизането на културно-историческото и природно наследство в съвременния свят; да се оформят цялостни архитектурни ансамбли, които са привлекателни за туристите и са посещавани в двете трансгранични общини; да се насърчи развитието на културен, исторически и еко туризъм; да се създадат условия за привличане на туристи извън летния сезон.

Изпълнението на дейностите по проекта ще осигури подмяна на уличните и тротоарните настилки в Стария Несебър на ул. „Месамбрия“, ул. „Митрополитска“ и част от ул. „Мена“. Чрез реконструкция на уличната мрежа в града на ЮНЕСКО ще се покаже в дълбочина историческата стратиграфия, богатството на културни пластове от различни епохи с елегантна и тактична съвременна намеса. Така ще се дообогати познанието и усещането за Старинен Несебър с неговите обекти, които, макар и от различни времена, са обединени от дълбоката следа на историческата памет.

В резултат на изпълнението на проекта културно-историческото и природно наследство ще бъдат представени по атрактивен и привлекателен начин, ще бъдат разработени конкурентни туристически атракции и  културният туристически продукт в трансграничния регион ще се разнообрази.Събитието бе уважено от делегация от турския град-партньор по проекта водена от Айдемир Чан, зам.-кмет на Община Къркларели.