ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ВЕЧЕ СЕ ПЛАЩАТ ПРЕЗ КАСИТЕ НА ИЗИПЕЙ И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СИСТЕМАТА ИПЕЙ ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ

ИЗИПЕЙ

Местните данъци и такси към Община Несебър вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чуждестранни граждани.

По новия начин гражданите плащат, без да носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да попълват каквито и да е документи или да търсят предварителна информация в общината кой колко дължи. Информацията за целия данък излиза веднага след съобщаване на ЕГН-то или БУЛСТАТ и може да се плаща веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в реално време. Плащанията също се отразяват веднага в общината. Така не може да се допусне и двойно плащане на данъка.

ИЗИПЕЙ към момента има 2 444 каси в цяла България. Те са с гъвкаво и удобно работно време, повечето от тях работят и в почивни, и празнични дни. Онлайн плащането спазва и закона в последователността на издължаване на данъка – от най-старо към най-ново задължение. Новата услуга чрез автоматично разплащане на данъците е в полза най-вече на живеещите извън общината (някъде в България или чужбина) и им пести време и средства.

С въвеждане на тази иновативна стъпка в административното си обслужване, Несебър разширява услугите си, предлагайки много точки и канали за плащане на данъци от разстояние. Онлайн плащанията са част от бързото, модерното и лесното обслужване в страната и целия свят. Идеята на кмета на Несебър Николай Димитров и екипа му е да продължават тази тенденция, като модернизират общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.