В заседателната зала на община Несебър се състоя поредното заседание на Общинската епизоотична комисия. То бе свикано по повод на Заповед №РД-10-96/13.06.2018г. и Заповед №РД-10-104/21.06.2018г на Областния управител на област Бургас, относно предприемане на мерки във връзка с заболяванията – заразен нодуларен дерматит с констатирано огнище на територията на област Одрин, Република Турция, и чума по дребните преживни животни в с.Воден, общ.Болярово, област Ямбол.

На срещата присъстваха Красимира Тодорова, директор на дирекция „Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности“ в Община Несебър и председател на комисията, служители от отдел „Екология“, представители на „Управление общински гори, селско и горско стопанство“ и “Държавно ловно стопанство“ – Несебър, кметове и кметски наместници, както и представител на РУП-Несебър.

Председателят на комисията – г-жа Тодорова откри заседанието, като запозна присъстващите членове със съдържанието на заповедите на Областния управител. Д-р Тодор Нанчев, главен инспектор и ветеринарен лекар за Община Несебър и член на същата комисия, както и д-р Николай Владимиров от ОВЛ Поморие, разясниха каква е основната клинична картина на болестите, начини на разпространение, механизми на предаване и мерките, които трябва да се предприемат за сигурността и ограничаване на разпространението на заболяванията.

Заповедта на кмета на община Несебър касае превантивните действия, които трябва да се осъществят не само от страна на административните органи, но и от собствениците на всички обекти, които се занимават с отглеждането на дребни и едри преживни животни.

Изброените в заповедта заболявания са нодуларен дерматит и начини за разпространението му, и чумата по дребните преживни животни и свързаните с нея рискове и последствия.

Заразен нодуларен дерматит – основният начин на предаване и разпространение на болестта е предимно механично чрез комари, мухи и други насекоми и кърлежи, както и чрез директен контакт между здрави и болни животни. Заразени с вируса фуражи, водопои, оборудване, превозни средства и постеля, също могат да бъдат източник на зараза. Заразният нодуларен дерматит не е зооноза (не се предава от заболели животни на хора) и не представлява опасност за човешкото здраве. Той е силно заразна вирусна болест по едрите преживни животни, характеризираща се с треска и изрив от възловидни образувания по кожата.

Чумата по дребните преживни животни е инфекциозна болест по овцете и козите, характеризираща се с висока смъртност. Болестта не е заразна за хората. Най-честия начин за заразяване е посредством вдишване на вируса по аерогенен път. Приемането на храна и вода, замърсени с тях, е също възможен начин на заразяване. Инкубационният период е в рамките на 3 до 7 дена. Заболяването започва с внезапна треска като температурата достига до 40-41°С. Засегнатите животни са депресирани и сънливи, козината им е настръхнала. От очите, носа и устата започва да изтича бистър секрет, който по-късно в резултат на вторична инфекция става по-гъст и жълт. Лигавицата на устата и очите се зачервява силно. При регистриране на болестта животните се умъртвяват веднага. Всички вещества или отпадъци, които е възможно да бъдат заразени, като фуражи, отпадъци, тор или предмети, се унищожават или обработват по съответния начин, гарантиращо унищожаването на вируса на болестта.