НЕСЕБЪР ПРИЛАГА НОВ МЕТОД ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

НОВ МЕТОД ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Подобрява се още повече чистотата в града и качеството на туристическия продукт

Община Несебър вече прилага нов метод за събиране на отпадъци в града. Дейността се осъществява чрез подземни контейнери, които имат няколко предимства пред традиционните: модерните съдове са по-компактни, заемат по-малко пространство върху над земната площ и са поставени в зони, където има нужда от повече кофи за смет, а мястото за поставянето им е ограничено. По този начин се осигурява повече пространство за автомобили и пешеходци, което е голямо предимство за оживените райони на града.

Съдовете са групирани по 3 или 4 броя с вместимост от по 3 куб. метра. Това осигурява обем от 12 кубически метра – капацитет, който трудно може да се осигури с обикновени контейнери върху площадка на тротоара. Съдовете са поставени в специално бетоново корито. Над земята се намира само приемното устройство, което е високо около метър.Те са значително по-функционални и позволяват разделно събиране на по-голямо количество отпадъци. Към този момент на две места в града вече функционират новите пилотни съоръжения. Предстои да бъдат монтирани още шест съоръжения в група по 3 или 4 съда в новия град.

Изхвърлянето на отпадъци в модерните съдове, които Община Несебър въведе в употреба, става лесно и удобно. Със специален лост, цилиндричният капак се отваря чрез завъртане и отпадъците се поставят в неговата кухина. При обратното движение сметта попада в контейнерите под земята. Механизмът не позволява достъп до изхвърлените отпадъци, което ще възпрепятства силният вятър и птиците да разпиляват боклука. По този начин ще бъде избегнато събирането на боклук около контейнерите, особено през летния туристически сезон. Тази иновация значително ще подобри естетическата визия на градската среда.

Контейнерите са поставени в изкоп на дълбочинаот около 2 и половина метра, а сметоизвозването на боклука от тях се осъществява с пригодена за целта техника.

С въвеждането на модерния метод за събиране на отпадъци се очаква да се подобри още повече чистотата в града и качеството на туристическия продукт.

Общинска администрация отправя апел към гражданите да не поставят своите отпадъци до новите съоръжения, а вътре в тях.