В светлината на новите политически тенденции към сближаване и приятелство с Македония, и приобщаване на Западните Балкани към Европа, Община Несебър сключи споразумение за сътрудничество с Община Валандово – Република Македония. Благодарение на  интензивните отношения, които местното дружество „Тодор Александров“ поддържа с хора и общественици от валандовския край,  бе осъществен контакт, чрез който се достигнаха договорености за развитие в областта на туризъм, култура, транспорт и др. Този акт на приятелство бе подклаждан от факта, че голяма част от съвременните жители на Несебър са потомци на бежанците, напуснали земите около Егейска Македония и Беломорска Тракия, след бунтове около Илинденско-Преображенското въстание.

Споразумението беше сключено в представителната зала на старото кметство на града, между кмета на Несебър Николай Димитров и кмета на Валандово – Перо Костадинов.

До госта неотлъчно бе председателят на Македонското културно-благотворително братство „Тодор Александров“ в Несебър- г-н Иван Бабев, който използва възможността да подари свои трудове, обследващи  както драматичните политически събития, така и житейските съдби на  личности от времето на бежанската вълна от Беломорска Тракия и Македония.