В ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ЗАЛА НА СТАРОТО КМЕТСТВО СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА МЕЖДУ КМЕТОВЕТЕ НА НЕСЕБЪР И ХОЖУВ

На посещение в Несебър беше делегация от полски град Хожув. Групата, бе водена от кмета Анджей Котала и в състава и влизаха още: Виеслав Чиезковски, зам.-кмет; Рафал Заремба – началник на отдел „Култура, спорт и туризъм“; зам.-директорът на Културен Център „Батори“ – Кристина Копровска и ръководителя на ВГ „Нашлаку“ -Карол Пиелог. Гостите бяха посрещнати от кмета на Несебър, Николай Димитров и представители на администрацията, в залата за срещи на старото кметство. Визитата е в отговор на миналогодишното гостуване на г-н Димитров в Полша, по време която се извърши преподписване на съществуващо споразумението за приятелство между Хожув и Несебър. Чрез този акт, кметовете заявиха желанието си да продължат да си сътрудничат, да обменят опит в области като усвояване на евро фондове, да засилят туристическата реклама и да си съдействат в сферата на културата и туризма.

На срещата в старото кметство, гостите презентираха свой проект на ВиК и пречиствателна система, изпълнен със средства по програмата ИСПА, и демонстрираха опит си в усвояване на европейски фондове свързани с екология, пречистване на води и опазване на околната среда.

Тази среща беше още една стъпка в посока на затвърждаване на традиционни връзки между братски народи. Чрез нея бе изразен стремежът за налагане на позициите на Несебър и региона на полския туристически пазар и за разширяване обсега на взаимодействие в сферата на взаимноизгодното сътрудничество, търговията, спорта, културата и др.