Институтът за Публична Политика и Фондация Ханс Зайдел проведоха за втора поредна година в Несебър обучителен курс „Европейско гражданско образование за държавната администрация“. На него присъстваха служители от всички министерства на Република България. Лектори в курса бяха водещи специалисти от университети и институти по въпросите на гражданското образование, публичните политики, дипломацията, управлението, комуникациите.

Обучителната програма беше открита от доц. д-р Здравко Попов, президент на Института за Публична Политика и проф. д-р Богдан Мирчев, представител на Фондация Ханс Зайдел. В тяхното въведение беше отбелязано, че тази програма е дългосрочен проект на двете организации и нейната цел е да повиши капацитета на държавните служители, да усъвършенства уменията им и да развие техните професионални компетентности, чрез прилагането на европейски стандарти и критерии. По тази програма двете организации обучават и публичните администрации на страните от Западни Балкани.

Специално обръщение към участниците отправи кметът на Община Несебър г-н Николай Димитров. Той благодари на организаторите за избора им именно град Несебър да бъде постоянната база за реализирането на обучението по гражданска култура и образование, и изрази радостта си, че в програмата на държавните служители е отделено и време за запознаване с археологическото и културното наследство на Несебър. Като символичен домакин на събитието г-н Димитров даде старт на обучителната програма и пожела на всички успешното й реализиране.

Тази година се навършват двадесет и пет години, откакто Фондация Ханс Зайдел  извършва дейност в България.