ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДВЕ АКАДЕМИИ В НЕСЕБЪР

Преди дни учени от Македонската академия на науките и изкуствата (МАНУ), водени от нейния председател академик Таки Фити и от академик Владо Камбовски , ръководител на Центъра за стратегически изследвания в Скопие и бивш председател на МАНУ, посетиха Несебър. Учените, сред които бяха още представители на икономически и правни факултети на други научни институции в Македония, като академик Изет Зеќири, професор Ана Павловска Данева, професор Гордана Лажетиќ и професор Оливера Костоска, бяха посрещнати от кмета на града г-н Николай Димитров, с когото имаха възможност да дискутират темата „Добро управление, местна власт и перспективи пред регионалната икономика“. В срещата се включиха и представители на Българската академия на науките (БАН) – доц. Румяна Желева, доц. Албена Накова и проф. Карамфил Манолов – от Институт за изследване на oбществата и знанието и проф. Митко Димитров, бивш директор на Института за икономически изследвания (ИИИ) и проф. Стоян Тотев от същия институт. Проведената инициатива е в рамките на съвместната българо-македонска спогодба между двете академии на науките и се реализира по проект „Развитие и интеграция в Югоизточна Европа: постигнат напредък и съвременни предизвикателства“.

Гостуващите учени посетиха Археологическия музей на Несебър, където от кмета г-н Николай Димитров и специалистите от музея научиха много за историята и културата на града през вековете. Гостите преминаха по Духовния път, по който са разположени най-бележитите средновековни храмове и паметници на културата на града.

Връзките на Несебър с македонските земи са много стари и ролята на македонската бежанска общност в следосвобожденския период на града е проучена и разработена в безценната книги „Кметовете на Несебър след 1878“, която г-н Николай Димитров подари на академик Таки Фити. Сред подаръците бяха и издания на „Македонска голгота“ и „Полъх от вардарския юг“ от изтъкнатия ни съгражданин Иван Бабев, чиито предци са също македонски изселници.

От директора на Археологическия музей, представителите на МАНУ получиха книгата „Месемврийски църкви“ на арх. д-р Александър Рашенов, чието първо издание е през тридесетте години на миналия век.

Македонските гости бяха очаровани от красотата и историческото наследство на Несебър, и предложиха да се постигне по-тясно сътрудничество и да се инициират по-близки контакти с конкретни общини и градове в Македония.