НЕСЕБЪР ЗАТВЪРДИ ОТНОШЕНИЯТА СИ С ПОЛСКИЯ ГРАД ХОЖУВ

Делегация от Несебър посети полския град Хожув. В духа на приятелските отношения, които се стремим да поддържаме с градове от различни райони на Европа, преди време преподписахме споразумение за сътрудничество с град Хожув –Полша.

Благодарение на контактите, които двата града поддържат са осъществени множество инициативи в културната, туристическата и образователната сфери. Групата от Несебър бе приета от кмета на Хожув -Анджей Котала, който запозна гостите с развитието на града. Обменени бяха опит и практики в областта на градското устройство, функциите на културните институции, тенденциите в туристическото търсене и предлагане и др.

Хожув е разположен в Силезия – една от най-богатите на полезни изкопаеми области на Европа. Резултат от контактите, които Несебър и полския град развиват е нарасналия туристически интерес. По данни на статистиката около 70 % от поляците, които ни посещават през лятото идват именно от района на Силезия.

Нашата делегация посети културния център „Батори“, чиято дейност повече от тридесет години привлича деца с певчески и художествени наклонности. Затова със специална покана за гостуване, в състава на делегацията бе ВИГ „Луминус“ с ръководител Живка Митова. Вокалната група участва в 23-тия годишен концерт „И отново сме заедно“, организиран от градския културния център на Хожув. Изпълнението и певческият талант на несебърските деца бяха оценени много високо, и те представиха достойно нашия град.

Несебър се стреми да представи своя туристически и културен облик в Полша, чрез участието си в туристически борси, организира фестивали и международни събития,стреми се да разширява темите на сътрудничество с полската страна.