ПРИКЛЮЧИ РЕСТАВРАЦИЯТА НА ХРАМА “ЙОАН АЛИТУРГЕТОС“

Днес Негово превъзходителство г-н Ерик Рубин, посланик на САЩ в България и г-н Николай Димитров, кмет на Община Несебър прерязаха лентата на реставрирания средновековен храм „Йоан Алитургетос“ в старата част на Несебър. В събитието се включиха министърът на туризма Николина Ангелкова и заместник министърът на културата Амелия Гешева.

Тържественият акт постави финал на тригодишно тясно сътрудничество между американското посолство и общината, посветено на опазването на една от знаковите забележителности на града, паметник от национално значение със статут на световна ценност.

Реставрацията на храма „Йоан Алитургетос“ е финансирана със средства осигурени от Посланическия фонд за опазване на културното наследство и посолството на САЩ в България, и същинската работа продължава в периода 2015-2018г.

При прерязването на лентата кметът Николай Димитров благодари за съпричастността и спомоществователството, което Посланическия фонд и посолството на САЩ предоставиха за възстановяването на един от най-ценните средновековни монументи на Несебър.

Храмът „Йоан Алитургетос“ е построен през XIV век и е оцелял повече от седемстотин години. Според местни предания той е останал неосветен, но писмените извори свидетелстват, че в него са били извършвани богослужебни ритуали. Църквата е забележителна с разкошната си фасадна орнаментика, прецизно изработена от тухли и камък.

По време на унищожително земетресение през 1913г. църквата е сериозно пострадала в горната си част и в следствие придобива вида, в който я познаваме днес. През последната четвърт на миналия век, отчитайки тежките свлачищни процеси засегнали крайбрежието на полуострова, държавата и общината предприемат мащабни брегоукрепителни действия и районът на храма се социализира.

Към началото на 90г. на миналия век специалисти на общината забелязват появата на пукнатини по северната фасада на храма. След предприети от всички отговорни институции мерки е изработен реставрационен проект.

Сътрудничество между Община Несебър и американското посолство осъществени за опазването на храма „Йоан Алитургетос“ е още едно доказателство за високата културно-историческа и художествена стойност на църквата, която е един от символите на Несебър.

Общината продължава с плановите реставрационни дейности на други обекти със статут на културна ценност по маршрута “Духовен път“. Стремежът на ръководството, е чрез съдействието на министерството на културата и министерството туризма, да се постигне удължаване на туристическия сезон и налагането на Несебър като водеща дестинация за религиозен и културен туризъм от национално и световно значение.

Общинското ръководство продължава политиката на опазване на културното наследство на града в дух на приемственост и се стреми да надгражда постигнатото до тук, като търси партньорство не само с държавни структури, но и с международни културни институции, фондации и др.