ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Несебър Ви кани на 11.11.22 г., от 12:00 ч. в Артиум център, гр. Несебър , на пресконференция за представяне на проект„Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Еко пътека, с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“, финансиран по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“