СЪОБЩЕНИЕ

Общински детски комплекс – Несебър предоставя на Вашето внимание протокол  от крайното класиране в спорта баскетбол от Ученическите спортни игри, Общински етап.

Крайно класиране баскетбол