ПОКАНА

Община Несебър Ви кани на 13.02.2023 г. от 11.00 часа в Артиум център на пресконференция, целяща да запознае гражданите с проект „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”. Целта е да бъдат огласени основните дейности и цели на проекта.