СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 001 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АДРИАН НЕДЕЛЧЕВ КАЗАКОВ
ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА
ВЕТКА ГЕОРГИЕВА ЗДРАВКОВА
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДАНАИЛОВ
ДЕНИЦА БОГОМИЛОВА АНДРЕЕВА
КИРИЛ ГРИШЕВ ПЕТРОВ
ПЕТРАНКА ЕНЧЕВА РАДИЛОВА
СТАНИСЛАВА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
ЦВЕТЕ ИЛИЕВА ДАНАИЛОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 002 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВИОЛЕТА ПАНЧЕВА ЧАТАЛБАШЕВА
КАРИНА КРАСИМИРОВА ВАНГЕЛОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ОЛГА АТАНАСОВА ВЕЛЕДИНОВА
СВЕТЛА ХРИСТОВА ХРИСТОДУЛОВА
ТЕОДОРА МИХАЙЛОВА АПОСТОЛОВА
ХРИСТО АЛЕКОВ ДАМЕНЛИЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 003 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНАСТАСИЯ МАРИНОВА ДИАМАНДИЕВА-ГИНИНА
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ ГИНИН
ВЛАДИМИР ЕФРЕМОВ ГИНИН
ДАНИЕЛА АНДОНОВА ГУРКОВА
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОТЕВА
ЕЛЕНА МАРИЯНОВА СЛАВЧЕВА
ЛЕОНИД НИКОЛОВ ТОПАЛОВ
САБИНА СТРАХИЛОВА СТОЯНОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 004 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАНЯ ЙОРДАНОВА ДУЛЕВА
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ГАНЧЕВА
ДИМИТЪР МИЛЕВ ВЪЛЧАНОВ
ИВАНКА ИВАНОВА ТАНЕВА
ЙОАНА СЛАВЧЕВА ГИЗДОВА
СТОЯН ДИНЕВ ТАНЕВ
ЮЛИЯ РУСЕВА ГЕОРГИЕВА-ГОЛЗАДЕХ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 005 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОН ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
АНТОН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
ДИАНА НИКОЛАЕВА ВИЧЕВА
ДИАНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА-КАЛИЧКА
ДИМИТЪР САШЕВ МОЛЛОВ
ДИМО КРАСИМИРОВ КИРОВ
ДОРА ДИМОВА КАЛФОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ЕЛЕОНОРА СТАВРЕВА ВЕЛКОВА
ИВАН ХАРАЛАМБОВ ХАРАЛАМБОВ
ЙОРДАН КУЗМАНОВ ГЕОРГИЕВ
КАТЕРИНА ЛЕНКОВА НЕСТОРОВА
КИРИЛ ВАСИЛЕВ КИРОВ
КРЪСТЬО БОРИСЛАВОВ БАЙЧЕВ
МАРИЯ МИРКОВА ИВАНОВА
МАРТИН АНТОН ЛАЗАРОВ
ПЪРВАН ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ
СТЕФАН ПЕРОВ ЧУЛАКОВ
ТОДОРКА МАРИНОВА КИРОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 006 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР МИТЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ВЕСЕЛА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ДАНАИЛ КИРИЛОВ ХРИСТОВ
КАЛИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
КАТЯ ПЕТЕВА ТЕНЕВА
МАРИАНА ТРАЙКОВА ТЕНЕВА
МАРИН ЛЕФТЕРОВ КРЪСТЕВ
МАРИНКА СТОЯНОВА ЛЕЧЕВА
ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ
ПЕТЬО ИВАНОВ БУРНАЛОВ
ПЕТЯ СТЕФАНОВА КУРТЕВА
РАДКА ЯНКОВА ЖЕКОВА
РУМЕН СТЕФАНОВ БЯНДОВ
СТЕФКА ТОДОРОВА МИНДОВА
СТОЯН ТОДОРОВ МИНДОВ
ТРАЯНА ПЕТЕВА ТЕНЕВА
ТРАЯНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 007 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АТАНАС КОСТАДИНОВ БОГДАНОВ
ГЕРГАНА АТАНАСОВА БОГДАНОВА
ДОНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ЗЛАТКА ТОДОРОВА БОГДАНОВА
КИНА НИКОЛОВА ЖЕКОВА
КОНСТАНТИН МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ
КРАСИМИР МИТКОВ МИТЕВ
МАРИЯ КЪНЧЕВА ЧАНЕВА-ТОДОРОВА
НИКОЛА СТОЯНОВ ЖЕКОВ
ПРОДАН РАЛЕВ АПОСТОЛОВ
СВЕТЛА НИКОЛОВА ДРАГАНОВА
ТОДОРКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ХРИСТО МИЛКОВ ХРИСТОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 008 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНКОВ
ДИМО НЕДКОВ ТОДОРОВ
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ЖЕНЕТА АНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
МАРИЯ ФИЛИПОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯНА АТАНАСОВА ДЕНКОВА
МИТКО КОЛЕВ ГОСПОДИНОВ
НАДЕЖДА ГЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
РАДКА МИТКОВА КОЛЕВА
СИЛВИЯ ГРОЗЕВА ДИМИТРОВА
СТЕФАН ЕМИЛЯНОВ КАРАМИНЧЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ТАНЯ ИЛИЕВА ЯНКОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 009 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНДОН ТОМЧЕВ ПИСКЮЛЕВ
БИЛЯНА АНТОНОВА ГРОЗЕВА
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ВИОЛА ЯНЧЕВА ЯНЕВА
ДАНИЕЛА КРАСИМИРОВА ФЕНДУЛОВА
ДАНИЕЛА СОТИРОВА КОЕВА
ДЕНИЦА ИВАНОВА ДЕЛЕВА
ДИЛЯНА ЕМИЛОВА НЕДЕВА
ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ИВА ПЕТКОВА ПЕХЛИВАНОВА
ИВАН КРАСИМИРОВ БОТЕВ
КРАСИМИРА МАНОЛОВА МУТАФОВА
МОНИКА ОГНЯНОВА КИРКОВА
РУМЯНА ЦВЕТАНОВА РАЧЕВА
СТЕФКО НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ПИСКЮЛЕВА
ТЕОДОРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 010 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОАНЕТА КРАСИМИРОВА ПЕЕВА
АНТОН ПЕТРОВ ГАНЧЕВ
ВЕСЕЛИН АВРАМОВ АВРАМОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ОГЛЕДАЛОВ
ЕНЧО МИХАЛЕВ НИКОЛОВ
ЗЛАТКА ДОБРЕВА НЕДЕВА
ИВАНКА МИХАЙЛОВА СТОЙКОВА
МАНОЛ СТАМАТОВ ПЕТРОВ
МИЛА МИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЪР НЕДЕВ НЕДЕВ
ПЛАМЕНА ЯНЧЕВА СОНГУРОВА
СЛАВИ СЛАВОВ СТОЙКОВ
ТЕОДОРА ДАНЧЕВА АНДОНОВА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОВАЧЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 011 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ
АПОСТОЛ АТАНАСОВ КАПИТАНОВ
АТАНАС ИВАНОВ ПОПОВ
ВЕНЕЛИН ЕНЕВ ВЪЛЧЕВ
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕЛЕНА ТОДОРОВА БАБЕВА
ЖЕЛЬО КРЪСТЕВ ЖЕЛЕВ
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ
ИВАН ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
ЙОВКА ВЕЛИКОВА МИТЕВА
ЙОРДАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
МИЛЕН СОТИРОВ СОТИРОВ
МИТКО ВЪЛЧЕВ МИТЕВ
МИХАЕЛА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
РЕНИ СЛАВЧЕВА ДЕЛЯКОВА
СВЕТЛА СТОЯНОВА СТОЯНОВА-КАЛОЯНЧЕВА
СТАНИМИРА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
ХРИСТО ГРИГОРОВ БАБЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 012 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
ГАЛИНА МИХАЛЕВА ЧОЛАКОВА
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ
ЗАХАРИ АСЕНОВ АДАМОВ
ПАНАЙОТ КАЛЧЕВ ЧОЛАКОВ
ПЕТЯ РУСКОВА ВАСИЛЕВА-ЙОВЧЕВА
ФАТМЕ МУСТАФА СМАИЛ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 013 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНКА РАЙКОВА ЙОРДАНОВА
АТАНАС ЙОРДАНОВ ДИМОВ
ГЕОРГИ ВЕНКОВ НИКОЛОВ
ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ЕЛЕЙН ИВАНОВА КЕНОВА
ИЛИАНА ВЪЛЧЕВА КУРТЕВА-КЕНОВА
МАРИЙКА ГРАДЕВА АНДОНОВА
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ АНДОНОВ
НИНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
ПОЛИНА СЛАВОВА СТОЙКОВА
РОСИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА БАЧКОВА
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
СЛАВИ ТОДОРОВ СТОЙКОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 014 кметство ……….. населено място ……………

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГАБРИЕЛА ТОМОВА РАКОВА
ДИМО ИВАНОВ ВЪЛКОВ
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 015 кметство ……….. населено място ГР.СВЕТИ ВЛАС

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ БАЛИНОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ЖИВКОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ГАВАНОЗОВ
ИВАН МИТЕВ ЛЕФТЕРОВ
КРЪСТЬО ИВАНОВ ГАВАНОЗОВ
МАРИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА
НИКОЛА ТОДОРОВ РИЧЕВ
ПЕТРА ДИМИТРОВА БАЛИНОВА
РУМЯНА ПЕТРОВА МИНЧЕВА
ТАНЯ ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА
ТАНЯ ТОДОРОВА КУРТЕВА
ТЕОДОРА ТОДОРОВА ГАВАНОЗОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 016 кметство ……….. населено място ГР.СВЕТИ ВЛАС

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛ ЕМИЛОВ НИКОЛОВ
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА СЛАВОВА
ГАЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛЧЕВ
ДИМИТЪР ЗЛАТИНОВ СТАНЧЕВ
ЙОАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
МАРИЯ КАЛЧЕВА ЙОВОВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ТЕРЗИ
НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ
РАФАЕЛА ЖИВКОВА ЖЕКОВА
РЕНЕТА ДИМИТРОВА КОЗАРОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 017 кметство ……….. населено място ГР.СВЕТИ ВЛАС

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АТАНАС КРАСИМИРОВ ЕНЕВ
ДЕМИР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ЖЕЛЮ МАТЕВ МАТЕВ
КАМЕЛИЯ НЕНЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА-ДЖУРОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ВЕЛЕВА
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
СУЛТАНА ДЕМИРЕВА ТОРОМАНОВА
ТОДОР ЯНЕВ ПЕХЛИВАНОВ
ХРУСАФ КИРОВ ХРУСАФОВ
ЯНКО АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 018 кметство ……….. населено място С.ГЮЛЬОВЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА АХМЕД
ДИАНА АТАНАСОВА ХАНДЖИЕВА
МИТЬО АСЕНОВ МИХАЛЕВ
СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
ХАМИТ СМАИЛ АХМЕД
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 019 кметство ……….. населено място С.ГЮЛЬОВЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
КРАСИМИРА ДИМОВА ВОЙНОВА
НЕДИМ БЕЙТУЛЛА МЕХМЕД
ЯНИТА ИЛИЕВА ВОЙНОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 020 кметство ……….. населено място С.КОШАРИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ИВАН АНГЕЛОВ МИТКОВ
ЛЮБКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 021 кметство ……….. населено място С.КОШАРИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ЗЛАТОЛИЛИЯ КОЛЕВА ДИМИТРОВА
КАМЕН ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 022 кметство ……….. населено място ГР.ОБЗОР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНКА НИКОЛОВА ЧАТАЛБАШЕВА
АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
ВАЛЕНТИН ЙОСИФОВ ИВАНОВ
ВЕНЕЛИН САВЧЕВ САВЕВ
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА КУПЕНОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БОДУРОВ
ЗЛАТЕЛИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ИРИНКА АТАНАСОВА РУСЕВА
ЙОАНА ЖИВКОВА ЕВТИМОВА
МАРИАНА ЯНЕВА ЯНЕВА
НЕДЯЛКО ТЕОДОРОВ ПЕНЕВ
ПЕНКА ЯНЧЕВА ЯНЕВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 023 кметство ……….. населено място ГР.ОБЗОР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АННА ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА
ВАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
ДИМО ПЕТРОВ НЯГОЛОВ
МАРИЯ КОЛЕВА ТОДОРОВА
СИМОНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
СТОЙКА ИВАНОВА КОЛЕВА
ХРИСТИНА АТАНАСОВА ШОПОВА
ХРИСТО АТАНАСОВ РОФЕТОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 024 кметство ……….. населено място ГР.ОБЗОР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОНИНА ИЛИЕВА ДОЧКОВА-КОЛЕВА
ДЕТЕЛИНА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
ДИАНА ПЕТРОВА ЩЕРЕВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА
ЕМИЛИЯ ЯНЧЕВА КОЕВА
ЖАСМИНА МИХАЙЛОВА ЧАВДАРОВА
КИРКИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ЛОРА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА
РАДОСТИН ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
ТОДОРКА ИВАНОВА СИРАКОВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА КОЕВА
ЯНА ДИМОВА АВРАМОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 027 кметство ……….. населено място С.ОРИЗАРЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЕРГАНА ПАВЛОВА ЧАТАЛБАШЕВА
ДОБРОМИРА МИЛКОВА ВЪЛЧЕВА
ИРИНА СТОЯНОВА МАМУЛОВА
МАРИЯ ЗЛАТКОВА КИРИЛОВА
НЕДЕЛЧО ИВАНОВ АТАНАСОВ
ПЕТРАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
СТОЯНКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 028 кметство ……….. населено място С.ОРИЗАРЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНДРЕЙ АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ХАРАЛАМБОВА
КОСТАДИН СЪБЕВ ДИМИТРОВ
СТОЯН СЪБЕВ ДИМИТРОВ
СЪБИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 029 кметство ……….. населено място ……………

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГРОЗДАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ЙОАННА КАЛИНОВА ИВАНОВА
ЙОРДАН ЛАТИНОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ДРУМЕВ ХАРАЛАМБОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 030 кметство ……….. населено място С.РАВДА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНЕЛИЯ БОЯНОВА ХАДЖИЕВА-ТАШЕВА
ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ КОЛДЕЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ПЕЕВ
ИЛИЯН КИРИЛОВ ДЕЛИАТАНАСОВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ КОЛДЕЕВ
МАЛИНА СИМЕОНОВА МАТЕЕВА
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕЕВ
СИЛВИЯ АНГЕЛЧОВА КОЛДЕЕВА
СИЛВИЯ КРЪСТЕВА МАСЛАРОВА-ВЕЛИНОВА
ТОНИ ИЛКОВА ТОНЕВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 031 кметство ……….. населено място С.РАВДА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОН ГАВРАИЛОВ ТЪРНЕВ
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ
ДАНИЕЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ
ЛЮЛЯНА ПЕТКОВА ЦОНКОВА
МАДЛЕНА ВЛАДИМИРОВА СТАНКОВСКА
ПЕНКА ПЕТРОВА ТЪРНЕВА
РУМЯНА КОЛЕВА КЮЧУКОВА
ХРИСТО СЛАВЧЕВ МИЛЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 032 кметство ……….. населено място С.ТЪНКОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АТАНАС ДЕНЧЕВ ДЕНЧЕВ
ИВАН ЯНЧЕВ ТЕМЕЛКОВ
ИРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
НАДЯ ЕМИЛОВА ДЕНЧЕВА
НИКОЛА ДРУМЕВ ЖЕЛЕВ
ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА БОЖИНОВСКА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 033 кметство ……….. населено място С.ТЪНКОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
БОЖИН СЛАВЧЕВ МИХАЙЛОВ
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ВЛАДИМИРОВА
ИРИНА МИЛЕНОВА КАНТЮРК
ФАТМЕ СЮЛЕМАН АМЕТ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 034 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВЕСЕЛА ЛУКА КОЛЕВА
ЕМИЛ ЛЕФТЕРОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИР ДАНАИЛОВ ХРИСТОВ
ЛИНА АСЕНОВА ЙОЗСАРАЧ
МАРИЯН ЛЮБОМИРОВ АНГЕЛОВ
МАРТИН ВЪЛЕВ БАНОВ
МИЛЕНА ДИНЕВА БАНОВА
МИТКО ДЖЕНКОВ ГЕРДЖИКОВ
ПЕТЯ АНГЕЛОВА ВЕЛИКОВА
СИЛВИЯ ТОШКОВА ХРИСТОВА
СТЕЛА КУНЕВА КАРАИВАНОВА
ТИНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 035 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНА СТОЯНОВА ТОНЕВА
АТАНАС ПЕНЕВ ПЕНЕВ
АХМЕД ЮСЕИН ХАСАН
БИСТРА СЛАВЧЕВА МАДЖИРОВА
ВЕНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЕМИЛОВ
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ЕВГЕНИ ИЛЧЕВ ГРУЕВ
ЗВЕЗДЕЛИН ВАСИЛЕВ ВАСЕВ
ИВАНКА АСЕНОВА ИВАНОВА
КАРИНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ВИДЕНЛИЕВА
МАРИЙКА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
МАРИН КРАСИМИРОВ КИРОВ
МЕРЛИН ЕМИЛОВА ВЕРГИЛОВА
НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА МАККЮН
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА БОЖИНОВА
РАДИНА ДОЙЧИНОВА КУКОВА
СЕВДА САВОВА ИВАНОВА
СНЕЖАНКА СТОИЛОВА ДАЧЕВА-МАКОВЕЙЕВА
СТОЙКА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ФАТМЕ МУСТАФА УЗУН
ШЕНГЮЛ АЛИ МУСТАФА
ЮЛКА САВОВА ДАСКАЛОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 036 кметство ……….. населено място С.РАВДА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР КИРЧЕВ КИРИЛОВ
ЗЛАТКА ДИМОВА НИКОЛОВА
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА