ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ II

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КОШАРИЦА
КМЕТСТВО ………………… СЕКЦИЯ № 020
Адрес на избирателната секция: …………………………………………

–––––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––––-
КАРИН КРИСТЕЛ ЗЕДТЛЕР
ХАНС ЛОТАР БЕРНД ЗЕДТЛЕР

Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ……………..

Секретар на община/район: …………..