СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър напомня на гражданите, чийто срок на  абонамент за паркиране по уличните платна и междублоковите пространства изтича на 30 септември, да  премахнат своевременно средствата, използвани за отбелязване на абонаментно право (табели, конуси и др.). След тази дата служители на общинска администрация ще започнат принудително отстраняване на обозначителните предмети, като не поемат отговорност за тяхното съхранение и цялост.