С Указ № 33 от 19.02.2024 г., Президентът на Република България насрочи частични избори за кмет на кметство с. Баня, община Несебър, област Бургас, които ще се произведат на 23 юни 2024 година.

Заповед за образуване на избирателна секция и за утвърждаване на нейните обхват и адрес

Заповед за местата за обявяване на избирателните списъци

Покана за провеждане на консултации за определяне състав на СИК за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство с. Баня