С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

Уведомявам Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа.

БУЛБ аузд631
БУЛБ аузд632
БУЛБ аузд633
БУЛБ аузд634
БУЛБ аузд635
БУЛБ аузд636
ЛОНДОН КЕТ аузд629
ЛОНДОН КЕТ аузд630
РАМИНА аузд673
РАМИНА аузд674