С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Здравка Столева на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа.

ПЕГАС-К ЕООД АУЗД №МДТ-1165
ПЕГАС-К ЕООД АУЗД №МДТ-1166
ПИРЕЛЛИ-5 ООД АУЗД №МДТ-703
ПИРЕЛЛИ-5 ООД АУЗД №МДТ-704
СЪНТИЙМ ООД АУЗД №МДТ-1175
СЪНТИЙМ ООД АУЗД №МДТ-1176
ХОЛМС ООД АУЗД №МДТ-1177
ХОЛМС ООД АУЗД №МДТ-1178
ХОЛМС ООД АУЗД №МДТ-1179
ХОЛМС ООД АУЗД №МДТ-1180
ЖИДКОВИ ООД АУЗД №МДТ-1167
ЖИДКОВИ ООД АУЗД №МДТ-1168
ЖИДКОВИ ООД АУЗД №МДТ-1169
ЖИДКОВИ ООД АУЗД №МДТ-1170
ЖИДКОВИ ООД АУЗД №МДТ-1171
ЖИДКОВИ ООД АУЗД №МДТ-1172
ЖИДКОВИ ООД АУЗД №МДТ-1173
ЖИДКОВИ ООД АУЗД №МДТ-1174
НЕМСКИ ОБУВКИ ЕООД АУЗД №МДТ-1163
НЕМСКИ ОБУВКИ ЕООД АУЗД №МДТ-1164