СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 10.04.2024Г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 10.04.2024г. до 24.04.2024г.

Име на задълженото лице № и дата на съобщение Вид на документа за връчване
1 БЕКИР МУХАРЕМ КАДИ Н4-МДТ-193-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-193/09.11.2023г.
2 МАРИАН МЪРФИ Н4-МДТ-192-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-192/09.11.2023г.
3 АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СВЕЧНИКОВ Н4-МДТ-191-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-191/09.11.2023г.
4 ВАЛЕНТИН ВОЛФГАНГ КОЛМАН Н4-МДТ-189-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-189/09.11.2023г.
5 КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КОЗАРОВ Н4-МДТ-188-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-188/09.11.2023г.
6 НИКЪЛЪС ЧАРЛИ УЕЙД Н4-МДТ-186-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-186/09.11.2023г.
7 АЛЕКСАНДЪР МАРИО МАРКОВ Н4-МДТ-184-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-184/09.11.2023г.
8 МИЛОШ ЗБОРЖИЛ Н4-МДТ-183-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-183/09.11.2023г.
9 ПОЛ ТЕРЪНС ДЖОН МАЙНЪН Н4-МДТ-182-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-182/09.11.2023г.
10 ВАДИМ ДАВИДОВИЧ ШТЕРЕНЛИХТ Н4-МДТ-179-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-179/09.11.2023г.
11 РИЧАРД ДЖОУНС Н4-МДТ-178-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-178/09.11.2023г.
12 ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ Н4-МДТ-177-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-177/09.11.2023г.
13 ИВАН ХРИСТОВ ПЕТРОВ Н4-МДТ-176-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-176/09.11.2023г.
14 ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ЮКЛЯЕВА Н4-МДТ-174-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-174/09.11.2023г.
15 ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ТОМОВ Н4-МДТ-173-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-173/09.11.2023г.
16 ДЖЕЙМС КИНГ Н4-МДТ-172-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-172/09.11.2023г.
17 АННДОРОТИ ГРИФИН Н4-МДТ-171-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-171/09.11.2023г.
18 ВЯРА ПАВЛОВНА ЕВСЕЕВА Н4-МДТ-170-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-170/09.11.2023г.
19 РЕНИ ДИМИТРОВА ТАШЕВА Н4-МДТ-169-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-169/09.11.2023г.
20 КОСТАДИН ПЕТРОВ БОГДАНОВ Н4-МДТ-168-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-168/09.11.2023г.
21 МАЙКЪЛ ДЕЙВИД ШАРП Н4-МДТ-157-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-157/08.11.2023г.
22 СНЕЖИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Н4-МДТ-156-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-156/09.11.2023г.
23 ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ Н4-МДТ-155-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-155/08.11.2023г.
24 НАТАЛИ ДЪГАН Н4-МДТ-154-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-154/08.11.2023г.
25 ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ВЕЛКОВ Н4-МДТ-153-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-153/08.11.2023г.
26 ГАБРИЕЛЕ КАВЕЦКИТЕ Н4-МДТ-152-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-152/08.11.2023г.
27 ХРИСТО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ Н4-МДТ-150-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-150/08.11.2023г.
28 МАРИАННА ГЛАЖЕВСКА Н4-МДТ-149-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-149/08.11.2023г.
29 ЕМА КАРАПЕТЯН Н4-МДТ-148-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-148/08.11.2023г.
30 ДИЪДРИ ДЪГАН Н4-МДТ-147-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-147/08.11.2023г.
31 ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА НОВИКОВА Н4-МДТ-145-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-145/08.11.2023г.
32 НИКОЛАЙ ДИНКОВ ВАСИЛЕВ Н4-МДТ-144-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-144/08.11.2023г.
33 МАРК ХЪРЛИ Н4-МДТ-143-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-143/08.11.2023г.
34 ГАРИ ЮЛКЕ Н4-МДТ-333-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-333/16.11.2023г.
35 АЛЬВИНА ПАВЛОВНА ПАНФИМОВА Н4-МДТ-332-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-332/16.11.2023г.
36 ТОМ ВАНГААРД АНДЕРСЕН Н4-МДТ-331-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-331/16.11.2023г.
37 НГУЕН НГОК БАО Н4-МДТ-330-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-330/16.11.2023г.
38 ЮЛИЯ ЗОЛОТОВА Н4-МДТ-329-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-329/16.11.2023г.
39 ВЕСЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ДОНЧЕВ Н4-МДТ-328-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-328/16.11.2023г.
40 КАТЯ ТОДОРОВА БАРГЕВА Н4-МДТ-327-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-327/16.11.2023г.
41 НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ФРОЛОВА Н4-МДТ-326-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-326/16.11.2023г.
42 БЬОРНАР ПЕДЕРСЕН Н4-МДТ-325-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-325/16.11.2023г.
43 ФРАНЦИШЕК ЗЯЙКОВСКИ Н4-МДТ-324-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-324/16.11.2023г.
44 ЮЛИЯН ЕВГЕНИЕВ ТОДОРОВ Н4-МДТ-322-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-322/16.11.2023г.
45 НАДИЯ БЕЛЯЕВА Н4-МДТ-321-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-321/16.11.2023г.
46 БОРИСЛАВ ДАНАИЛОВ АНГЕЛОВ Н4-МДТ-320-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-320/16.11.2023г.
47 ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ НОВОЖИЛОВ Н4-МДТ-319-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-319/16.11.2023г.
48 БРЕНДА ЕДИТ КИНГ Н4-МДТ-318-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-318/16.11.2023г.
49 ДЖОН РОБЪРТ ДЕЙКИН Н4-МДТ-317-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-317/16.11.2023г.
50 АНДЕРС ОВРЕБО Н4-МДТ-314-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-314/16.11.2023г.
51 ГЕОРГИ МИХОВ МИХОВ Н4-МДТ-313-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-313/16.11.2023г.
52 ЛЮБОВ НИКОЛАЕВНА БОГАЧ Н4-МДТ-312-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-312/16.11.2023г.
53 ДАНА БРУЛЕВА Н4-МДТ-311-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-311/16.11.2023г.
54 ПЕТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА Н4-МДТ-310-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-310/16.11.2023г.
55 ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВНА ПАНФИЛОВА Н4-МДТ-309-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-309/16.11.2023г.
56 МОРТЕН БРЕГААРД ПЕДЕРСЕН Н4-МДТ-308-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-308/16.11.2023г.
57 БОНИТА ЦВЕТАНОВА ГЕНОВА Н4-МДТ-305-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-305/16.11.2023г.
58 АННА БОРИСОВНА ГАВРИЛОВА Н4-МДТ-304-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-304/16.11.2023г.
59 СИТЕК КЛЮНОВ Н4-МДТ-301-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-301/16.11.2023г.
60 ЛАДА СЕЙФАДДИНОВНА ГРУНВАНГ Н4-МДТ-299-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-299/16.11.2023г.
61 НИНА АНАТОЛЕВНА КОПИРИНА Н4-МДТ-298-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-298/16.11.2023г.
62 ВЛАДИМИР АНАТОЛИЕВИЧ ЯШМОЛКИН Н4-МДТ-295-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-295/16.11.2023г.
63 АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА СИМЕОНОВА Н4-МДТ-294-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-294/16.11.2023г.
64 ДЖОНАТАН РОЛАНД КУИН Н4-МДТ-292-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-292/16.11.2023г.
65 ДАНА ГАЙДОВА Н4-МДТ-291-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-291/16.11.2023г.
66 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА ЧЕРНИНА Н4-МДТ-290-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-290/16.11.2023г.
67 АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ КАМКИН Н4-МДТ-200-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-200/09.11.2023г.
68 САХЕР АЛИЕВА КУРДОВА Н4-МДТ-199-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-199/09.11.2023г.
69 ЗДРАВКО ДОЧЕВ ИВАНОВ Н4-МДТ-198-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-198/09.11.2023г.
70 ОЛГА ПАВЛОВНА ОЛЕННИКОВА Н4-МДТ-197-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-197/09.11.2023г.
71 ПАВЕЛ НОРКИЕВИЧ Н4-МДТ-196-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-196/09.11.2023г.
72 ВАСИЛ ТОДОРОВ ГУГАНОВ Н4-МДТ-194-001/10.04.2024г. АУЗД№МДТ-194/09.11.2023г.

 

 

Изготвил: Е. Златева – главен експерт към отдел МДТ, Община Несебър. …………/П/.……..

/подпис,печат/