СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 19.04.2024Г.

Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 19.04.2024г. до 03.05.2024г.

Име на задълженото лице № и дата на съобщение Вид на документа за връчване
1 АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ КОРОБЕЦИН Н4-МДТ-463-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-463/20.11.2023г.
2 КИАРАН ХАРВИ Н4-МДТ-462-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-462/20.11.2023г.
3 ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ БУЛАВЛЕВ Н4-МДТ-461-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-461/20.11.2023г.
4 СТОЯН ХРУСАНОВ СТОЯНОВ Н4-МДТ-460-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-460/20.11.2023г.
5 ЯН ХУЗХОУ Н4-МДТ-459-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-459/20.11.2023г.
6 ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ РУДИЧЕНКО Н4-МДТ-458-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-458/20.11.2023г.
7 ДОРОТЕЯ ГОСПОДИНОВА ТЕНЕВА Н4-МДТ-457-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-457/20.11.2023г.
8 АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ Н4-МДТ-456-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-456/20.11.2023г.
9 ЦВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ДИНКОВ Н4-МДТ-455-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-455/20.11.2023г.
10 АНЕТТА ШИЯК Н4-МДТ-453-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-453/20.11.2023г.
11 ЛЮБОВ МИХАЙЛОВНА ТАРАМОВА Н4-МДТ-451-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-451/20.11.2023г.
12 ВАСКО НИКОЛАЕВ ДАНАИЛОВ Н4-МДТ-450-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-450/20.11.2023г.
13 АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАЗЕЕВ Н4-МДТ-449-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-449/20.11.2023г.
14 РОСТИСЛАВ ВОЛКОВ Н4-МДТ-448-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-448/20.11.2023г.
15 ГИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА Н4-МДТ-447-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-447/20.11.2023г.
16 БЕВЪРЛИ ДЖЕЙН ШИНГЛЪР-ДЕЙ Н4-МДТ-445-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-445/20.11.2023г.
17 МАЙКЪЛ ШИНГЛЪР ШИНГЛЪР-ДЕЙ Н4-МДТ-444-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-444/20.11.2023г.
18 МИХАИЛ ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ Н4-МДТ-443-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-443/20.11.2023г.
19 ИВАНКА ПЕТКОВА ТОПАЛОВА Н4-МДТ-442-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-442/20.11.2023г.
20 АЛДАС МАТИЕЮНАС Н4-МДТ-441-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-441/20.11.2023г.
21 НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ НИКОЛОВ Н4-МДТ-440-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-440/20.11.2023г.
22 КРИСТИАНСЕН УЛРИК ДРАБИ Н4-МДТ-439-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-439/20.11.2023г.
23 КРИСТИЯН ВЕРНЕР ПАНГРАЦ Н4-МДТ-438-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-438/20.11.2023г.
24 ТЕОДОРОС ПАНАЙОТОУ Н4-МДТ-437-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-437/20.11.2023г.
25 ЛАРИСА ИЛЬИНИЧНА ВОРКУНОВА Н4-МДТ-436-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-436/20.11.2023г.
26 ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧУХРАЕВ Н4-МДТ-435-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-435/20.11.2023г.
27 ТИМЪТИ ДОНЪЛТЪН Н4-МДТ-434-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-434/20.11.2023г.
28 ГАЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИЛИНИХ Н4-МДТ-433-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-433/20.11.2023г.
29 ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА МИКИТЕНКО Н4-МДТ-432-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-432/20.11.2023г.
30 ИНЕСА ШМАНОВА Н4-МДТ-431-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-431/20.11.2023г.
31 ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЖЕНКОВ Н4-МДТ-430-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-430/20.11.2023г.
32 ЮРИЙ ПАЛКУШ Н4-МДТ-429-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-429/20.11.2023г.
33 ГОСПОДИН НАЧЕВ ГОСПОДИНОВ Н4-МДТ-428-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-428/20.11.2023г.
34 МАЙКЪЛ КРИСТОФЪР ЕЙЛИНГ Н4-МДТ-427-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-427/20.11.2023г.
35 БАЙБА БЕРЗИНА Н4-МДТ-426-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-426/20.11.2023г.
36 ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Н4-МДТ-425-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-425/20.11.2023г.
37 АГНЕС РАЙЛИ Н4-МДТ-424-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-424/20.11.2023г.
38 АДЕЛИ БЕАТРИС СТРЬОМНЕС Н4-МДТ-421-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-421/20.11.2023г.
39 ОЛЕНА НЕМЕНША Н4-МДТ-419-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-419/20.11.2023г.
40 ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ЗУБКОВА Н4-МДТ-418-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-418/20.11.2023г.
41 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ НАЙДА Н4-МДТ-417-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-417/20.11.2023г.
42 ЕВЕЛИН ДУАЙЪР Н4-МДТ-414-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-414/20.11.2023г.
43 ДЕНИС МАТЮ ЛИЙН Н4-МДТ-412-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-412/17.11.2023г.
44 КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЗАКЕРСКАЯ Н4-МДТ-411-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-411/17.11.2023г.
45 СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВИЧ ЗАКУРСКИЙ Н4-МДТ-410-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-410/17.11.2023г.
46 РОБЕРТО БОРДИН Н4-МДТ-409-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-409/17.11.2023г.
47 ЛИНДА Д АМБРОЗИО Н4-МДТ-408-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-408/17.11.2023г.
48 АЛАН Д АМБРОЗИО Н4-МДТ-407-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-407/17.11.2023г.
49 СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ПЕТРОВ Н4-МДТ-406-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-406/17.11.2023г.
50 СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПИНТЕ Н4-МДТ-405-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-405/17.11.2023г.
51 ОЛЕНА ВОЛОШИНА Н4-МДТ-404-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-404/17.11.2023г.
52 ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТИМОФЕЕВ Н4-МДТ-403-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-403/17.11.2023г.
53 АЛЕКСАНДЪР АРКАДИЕВИЧ РОСЛЯКОВ Н4-МДТ-402-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-402/17.11.2023г.
54 АННА ГРИГОРЬЕВНА ЧЕРНЯКОВА Н4-МДТ-401-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-401/17.11.2023г.
55 ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕМЕРДЖИЕВ Н4-МДТ-400-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-400/17.11.2023г.
56 ПОЛА МАРИЯ МАКГАРВИ Н4-МДТ-399-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-399/17.11.2023г.
57 НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ЕЛИЗОВА Н4-МДТ-397-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-397/17.11.2023г.
58 АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СИСЕНКО Н4-МДТ-396-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-396/17.11.2023г.
59 ЛИЛИЯ АНДРЕЕВНА АРИСТОВА Н4-МДТ-395-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-395/17.11.2023г.
60 МИРОСЛАВ НЕЧАС Н4-МДТ-394-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-394/17.11.2023г.
61 ЯНА НЕЧАСОВА Н4-МДТ-393-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-393/17.11.2023г.
62 АЛЕКСАНДРА ЧЕСИЕЛСКА Н4-МДТ-392-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-392/17.11.2023г.
63 ПАВЛИНА БОРИСОВА РУСЕВА Н4-МДТ-390-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-390/17.11.2023г.
64 ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ЩЕРБАКОВА Н4-МДТ-389-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-389/17.11.2023г.
65 СТЮАРТ ИЪН БЕНИСЪН Н4-МДТ-385-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-385/17.11.2023г.
66 ДЖЕМАЛА АДЖЕШ ГИГА Н4-МДТ-384-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-384/17.11.2023г.
67 АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ИЗОТОВ Н4-МДТ-383-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-383/17.11.2023г.
68 МЛАДЕН ЖЕЛЯЗКОВ ХАЙДУТОВ Н4-МДТ-382-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-382/17.11.2023г.
69 ЧЕНКО МАТЕВ ЧЕРНЕВ Н4-МДТ-380-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-380/16.11.2023г.
70 ЮЛИЯ ДРАГАНОВА ДИМИТРОВА Н4-МДТ-379-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-379/16.11.2023г.
71 ИЛКА ГЕОРГИЕВА БРАТАНОВА Н4-МДТ-378-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-378/17.11.2023г.
72 АНН ПАТРИША КОУДРЕЙ Н4-МДТ-377-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-377/16.11.2023г.
73 ВАЛЕНТИНА ЖИДКО Н4-МДТ-376-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-376/16.11.2023г.
74 ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ОСТАПЕНКО Н4-МДТ-375-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-375/16.11.2023г.
75 РИКИ БАРИ ЗАК ХОУКЕТС Н4-МДТ-374-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-374/16.11.2023г.
76 ПИТЪР РИКИ ХОУКЕТС Н4-МДТ-373-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-373/16.11.2023г.
77 ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА Н4-МДТ-372-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-372/16.11.2023г.
78 ДМИТРО ЧУБИЧ Н4-МДТ-370-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-370/16.11.2023г.
79 АНДЖЕЙ ПЬОТР КУЗИАК Н4-МДТ-369-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-369/16.11.2023г.
80 МАРТИНА ИМЕНЕЗ КАСТРО Н4-МДТ-368-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-368/16.11.2023г.
81 КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ КУЛЕЦКИЙ Н4-МДТ-367-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-367/16.11.2023г.
82 КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ Н4-МДТ-366-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-366/16.11.2023г.
83 АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШЕВЧЕНКО Н4-МДТ-365-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-365/16.11.2023г.
84 СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА КОЧЕРГИНА Н4-МДТ-362-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-362/16.11.2023г.
85 ЛЮК РОБЕРТО КОРДЕЙРО Н4-МДТ-340-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-340/16.11.2023г.
86 ЛЮБОВ ГАВРИЛОВНА СВИСТЕЛНИКОВА Н4-МДТ-339-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-339/16.11.2023г.
87 НАЗГУЛЬ ЖАКСЪБЕКОВНА ДЖУСУПОВА Н4-МДТ-338-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-338/16.11.2023г.
88 СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛИТУС Н4-МДТ-337-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-337/16.11.2023г.
89 РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ Н4-МДТ-336-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-336/16.11.2023г.
90 ЕМЛИН ДЖОН УИЛЯМСЪН Н4-МДТ-335-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-335/16.11.2023г.
91 ГЕОРГИ СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ Н4-МДТ-334-001/19.04.2024г. АУЗД№МДТ-339/16.11.2023г.

 

 

Изготвил: Е. Златева – главен експерт към отдел МДТ, Община Несебър. …………/П/.……..

/подпис,печат/