СПИСЪК №1 НА ЛИЦАТА С ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО ПО НАРЕДБА № 2 – ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

*СЪГЛАСНО ЧЛ.9, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ НАРЕДБА №2, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР, ЛИЦАТА ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА СЛЕДВА ДА ПОЛУЧАТ РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО ДО 17.07.2024г., СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМАТА ТАКСА ЗА ПЪРВИЯ МЕСЕЦ ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕТО!!!

 

 

1.Вх.№НЗ-Т-4103/21.05.2024г., от Албена Бояджиева

2.Вх. №НЗ-Т-4105/21.05.2024г.,от Георги Бояджиев

3.Вх.№НЗ-Т-3747/13.05.2024г.,от Валентина Георгиева

4.Вх.№НЗ-Т-3756/13.05.2024г.,от Виолета Станоева

5.Вх.№НЗ-Т-4271/27.05.2024г.,от Рена Миланова

6.Вх.№НЗ-Т-4272/27.05.2024г.,от Румяна Йоргова

7.Вх.№НЗ-Т-4346/28.05.2024г.,от Галина Симеонова

8.Вх.№ НЗ-Т-4390/30.05.2024г.,от Васил Ковачев

9.Вх.№ НЗ-Т-3698/13.05.2024г.,от Богдан Кузив

10.Вх.№НЗ-Т-3688/13.05.2024г.,от „Синг и Сие“ ЕООД

11.Вх.№НЗ-Т-3599/13.05.2024г.,от „Кари- 007“ ЕООД

12.Вх.№НЗ-Т-3976/16.05.2024г.,от „Синджито“ ЕООД

13.Вх.№НЗ-Т-3790/14.05.2024г.,от ЕТ„Николови-Янка Николова“

14.Вх.№НЗ-Т-4440/31.05.2024г.,от „Лектика консулт“ ЕООД

15.Вх.№НЗ-Т-4384/29.05.2024г.,от ЕТ“Стоян Пергелов“

16.Вх.№НЗ-Т-3847/15.05.2024г.,от Стефан Градинаров

17.Вх.№НЗ-Т-4110/21.05.2024г.,от Венцислав Цанев

18.Вх.№НЗ-Т-3753/13.05.2024г.,от„СЕТ-2013“ЕООД

19.Вх.№НЗ-Т- 3687/13.05.2024г.,от„Сингх и сие“ЕООД

20.Вх.№НЗ-Т-3713/13.05.2024г.,от „Андреа 2202“ЕООД.

21.Вх.№НЗ-Т-3744/13.05.2024г.,от „Емона-Чавдаров“ЕООД

22.Вх.№НЗ-Т-3560/09.05.2024г.,от„Вега Коларови“ООД

23.Вх.№НЗ-Т-3671/13.05.2024г.,от„ММ Холидей“ООД

24.Вх.№НЗ-Т-3533/09.05.2024г.,от „ИВМЕНИЯ“ООД.

25.Вх.№НЗ-Т-3781/14.05.2024г.,от„Слив 2013“ЕООД

26.Вх.№НЗ-Т-3787/14.05.2024г.,от„Ники-011“ЕООД

27.Вх.№НЗ-Т-3789/14.05.2024г.,от ЕТ„Елина-Николай Иванов“

28.Вх.№НЗ-Т-3797/14.05.2024г.,от„Петерс 2001“ЕООД

29.Вх.№НЗ-Т-3947/16.05.2024г.,от„Саминур17“ЕООД

30.Вх.№НЗ-Т-3927/16.05.2024г.,от„Антик Траваъл“ЕООД

31.Вх.№НЗ-Т-3848/15.05.2024г.,от„Ориент 2018“ЕООД

32.Вх.№НЗ-Т-4097/21.05.2024г.,от ЕТ„Митко-Димитър Катрафилов“

33.Вх.№НЗ-Т-4210/21.05.2024г., от„Вилис-Велико Василев“ЕООД

34.Вх.№НЗ-Т-4236/23.05.2024г.,от„Фууд Сървис  Солюшън“ЕООД

35 Вх.№НЗ-Т-4252/23.05.2024г.,от„Креатив ДГ“ООД

36.Вх.№НЗ-Т-4222/21.05.2024г., от„Астрела 1“ЕООД

37.Вх.№НЗ-Т-4441/21.05.2024г., от„Свети Георги-Несебър“ЕООД

38.Вх.№НЗ-Т-4420/31.05.2024г., от ЕТ „Менебрия-Антон Иванов “

39.Вх.№НЗ-Т-3736/13.05.2024г., от ЕТ„Андон Калдардонов“

40.Вх.№НЗ-Т-3344/02.05.2024г., от„Тонипа 5Х- фамилия“ ЕООД

41.Вх.№НЗ-Т-3367/02.05.2024г.,от„Каравидови“ООД

  1. Вх.№НЗ-Т-3804/14.05.2024г.,от„Каравидови“ООД

43.Вх.№НЗ-Т-3926/02.05.2024г.,от„Рая МЛ-08“ЕООД

44.Вх.№НЗ-Т-3966/16.05.2024г.,от„Алфа-40“ЕООД

45.Вх.№НЗ-Т-4012/17.05.2024г., от ЕТ„Мъмъров-Стоян Стойков“

46.Вх.№НЗ-Т-4048/20.05.2024г.,от„Понтос-91“ООД

47.Вх.№НЗ-Т-4049/20.05.2024г.,от„Понтос-91“ООД

48.Вх.№НЗ-Т-4157/22.05.2024г.,от„Пешеви 2013“ЕООД

49.Вх.№НЗ-Т-4305/27.05.2024г., от„Тути-1940“ЕООД

50.Вх.№НЗ-Т-4380/22.05.2024г.,от„Дрон 76“ООД

51.Вх.№НЗ-Т-4388/29.05.2024г., от„Бумеранг 1961“ЕООД

52.Вх.№НЗ-Т-4402/30.05.2024г., от„Василев 2017“ЕООД

53.Вх.№НЗ-Т-4452/31.05.2024г., от„Софи-Хът-Н“ЕООД

54.Вх.№НЗ-Т-4389/30.05.2024г., от„Райкови 77“ООД

55.Вх.№НЗ-Т-4382/29.05.2024г., от„Боби Кис“ООД

56.Вх.№НЗ-Т-3971/16.05.2024г., от„Н-Груп 2014“ЕООД.

57.Вх.№НЗ-Т-3542/09.05.2024г., от„Крокоп“ЕООД

58.Вх.№НЗ-Т-3842/15.05.2024г., от„Джей Енд Ей“ЕООД

59.Вх.№НЗ-Т-4407/30.05.2024г., от „Пинкови“ ЕООД

60.Вх.№НЗ-Т-3784/14.05.2024г., от Виолета Вълчанова

61.Вх.№НЗ-Т-3785/14.05.2024г., от Динка Тодорова

62.Вх.№НЗ-Т- 3977/16.05.2024г., от„Си Ес Пи 21“ЕООД

63.Вх.№НЗ-Т-4378/29.05.2024г., от„Хобо и син Янко Х.Б.“ЕООД

64.Вх.№НЗ-Т-4381/29.05.2024г., от ЕТ„Морска Лястовица“

65.Вх.№НЗ-Т-4247/23.05.2024г., от„Арабела-2024“ ЕООД

66.Вх.№НЗ-Т-4309/23.05.2024г., от „Несебър Вендинг-2023“ООД

67.Вх.№НЗ-Т-3980/16.05.2024г., от„Си Би Ло 21“ЕООД

68.Вх.№НЗ-Т-4411/31.05.2024г., от ЕТ „Лъки Николай Костадинов“

69.Вх.№НЗ-Т-4412/31.05.2024г., от ЕТ„Лъки Николай Костадинов“.

70.Вх.№НЗ-Т-4117/21.05.2024г., от „Люцканов 02 “ЕООД

71.Вх.№НЗ-Т-4118/21.05.2024г., от „Люцканов 02 “ЕООД

72.Вх.№НЗ-Т-3561/09.05.2024г., от „Светът на мълчанието“ЕООД

73.Вх.№НЗ-Т-3997/16.05.2024г.от Екатерина Мирева

74.Вх.№НЗ-Т-4137/22.05.2024г.от Желязко Желязков

75.Вх.№НЗ-Т-4261/27.05.2024г.от ЗП“Атанас Арабаджиев“

76.Вх.№НЗ-Т-3741/13.05.2024г., от „Каназирски 72“ ЕООД

77.Вх.№НЗ-Т-3916/16.05.2024г., от „Табако Мол1“ ЕООД

78.Вх.№НЗ-Т-4306/27.05.2024г., от „Боби Инвест 2013“ ЕООД

79.Вх.№НЗ-Т-4121/21.05.2024г., от „Стаси Трейдинг“ ЕООД

80.Вх.№НЗ-Т-4464/03.06.2024г., от „Шанс 6 плюс“ ЕООД

81.Вх.№НЗ-Т-4465/03.06.2024г., от „Стилиян-Н“ ЕООД

82.Вх.№НЗ-Т-4395/30.05.2024г., от „Златислава 07“ ЕООД

83.Вх.№НЗ-Т-4223/23.05.2024г., от „Бали 63“ ЕООД

84.Вх.№НЗ-Т-4291/27.05.2024г., от ЕТ„Николай Коларов“

85.Вх.№НЗ-Т-3918/16.05.2024г., от „Буч-84“ ЕООД.

86.Вх.№НЗ-Т-4376/29.05.2024г.,от ЕТ„Миронов-П.Миронов-М.Петкова“

87.Вх.№ НЗ-Т-4385/29.05.2024г., от Петър Петров

88.Вх.№НЗ-Т-3748/13.05.2024г. от Кирил Киров

89.Вх.№НЗ-Т-4470/03.06.2024г., от„ПиК Груп“ЕООД

90.Вх.№НЗ-Т-4518/21.05.2024г.,от„Трияр“ООД

91.Вх.№НЗ-Т-4508/04.06.2023г., от„Седихел“ ЕООД

92.Вх.№НЗ-Т-4506/04.06.2023г., от„Елис-Е“ ЕООД

93.Вх.№НЗ-Т-4504/04.06.2023г., от „Дани Стоев 2006“ ООД

94.Вх.№НЗ-Т-4503/04.06.2023г., от „Дани Стоев 2006“ ООД

95.Вх.№НЗ-Т-4507/04.06.2023г., от„Ач Хар“ ЕООД

96.Вх.№НЗ-Т-4483/03.06.2023г., от „Хоризонти М“ЕООД

97.Вх.№НЗ-Т-4468/03.06.2023г., от„Талия -2018“ЕООД

98.Вх.№НЗ-Т-4547/03.06.2023г., от „Криста 84“ЕООД

99.Вх.№НЗ-Т-4551/05.06.2023г., от „Алфа 25“ООД.

100.Вх.№НЗ-Т-4555/05.06.2024г.,от„ Каскадас Бейкъри и Барбекю“ООД

101.Вх.№НЗ-Т-4597/06.06.2024г.,от„Трембита“ЕООД

102.Вх.№НЗ-Т-4606/07.06.2023г., от „Алекс 19“ЕООД.

103.Вх.№НЗ-Т-4681/10.06.2024г.,от „Мил-2005“ЕООД

104.Вх.№НЗ-Т-4631/07.06.2024г.,от„Кали 2008“ЕООД

105.Вх.№НЗ-Т-4632/07.06.2024г.,от„Кипарис“ООД

106.Вх.№НЗ-Т-4770/12.06.2024г. от „Победа 19“ ЕООД

107.Вх№НЗ-Т-4775/12.06.2024г. от „Маке ЛС“ ЕООД,

108.Вх№НЗ-Т-4776/12.06.2024г. от„ Агапе 1“ЕООД

109.Вх.№НЗ-Т-4758/11.06.2024г. от „Терра Хербис“ ЕООД

110.Вх.№НЗ-Т-4780/12.06.2024г. от „Батко 69“ ООД,

111.Вх.№НЗ-Т-4731/11.06.2024г. от „Шери 13“ ЕООД,

112.Вх.№НЗ-Т-4766/12.06.2024г. от „Петя Рай 99“ ЕООД,

113.Вх.№НЗ-Т-4792/13.06.2024г. от „Стаси-Барлен“ ЕООД,

114.Вх.№НЗ-Т-4797/13.06.2024г. от „Даная 2015“ ООД,

115.Вх.№НЗ-Т-4793/13.06.2024г. от „ Бояджиев“ ЕООД,

116.Вх.№НЗ-Т-4795/13.06.2024г. от „Бояджиев“ ЕООД,

 

 

РАВДА

 

117.Вх.№01/13.05.2024г.от Тома Кехайов

118.Вх.№02/13.05.2024г. от  Иван Кехайов

119.Вх.№03/13.05.2024г. от Илия Кехайов

120.Вх.№04/13.05.2024г. от Тома Кехайов

121.Вх.№05/15.05.2024г. от ЕТ „Сийка Иванова”

122.Вх.№06/17.05.2024г. от„Хера -65” ЕООД  .

123.Вх.№07/17.05.2024г. от „Бел Ами 87” ЕООД

124.Вх.№08/17.05.2024г.   от„Кристина 2012” ЕООД

125.Вх.№09/20.05.2024г. от ЕТ „Васил Борисов Бруков- Цанка Рускова Брукова

126.Вх.№10/20.05.2024г. от ЕТ „Елена– Еленка Тенева”

127.Вх.№11/20.05.2024г. от  ЕТ„Димо Димов”

128.Вх.№12/20.05.2024г. от  ЕТ „Анди- Мариела Томова”

129.Вх.№13/20.05.2024г.   от „Софиг” ЕООД

130.Вх.№14/20.05.2024г.  от „Георгиеви 9596” ЕООД

131.Вх.№015/20.05.2024г.  от „Александра НН” ЕООД

132.Вх.№016/20.05.2024г.  от „Кариоки- Костадин Маслинков” ЕООД

133.Вх.№17/21.05.2024г. от „Тони Нова Роял Бутик” ЕООД

134.Вх.№18/22.05.2024г. от „Денис-Т” ЕООД

135.Вх.№19/22.05.2024г. от „Денис- Т” ЕООД

136.Вх.№20/22.05.2024г. от „Леони -50” ЕООД

137.Вх.№21/22.05.2024г. от „Голд Фийлд” ЕООД

138.Вх.№22/22.05.2024г. от „Автотренд 2017” ЕООД

139.Вх.№023/22.05.2024г. от ЕТ „Космос- Иванови- Малешко Желев“

140.Вх.№24/23.05.2024г. от „Саяна” ООД

141.Вх.№25/23.05.2024г. от  ЕТ „Иван Петрушев“

142.Вх.№26/23.04.2024г. от „Бонанза-76” ООД

143.Вх.№27/27.05.2024г. от  ЕТ „Топ-89”

144.Вх.№28/27.05.2024г. от ЕТ „Лячев 66- Григор Младенов Лячев”

145.Вх.№29/27.05.2024г. от ЕТ „Лячев 95- Младен Лячев”

146.Вх.№30/27.05.2024г. от „Кабашки 91” ЕООД

147.Вх.№31/27.05.2024г. от „Метака”ЕООД

148.Вх.№32/27.05.2024г. от „Будока”ЕООД

149.Вх.№33/27.05.2024г. от „Кристал Г.П.” ЕООД

150.Вх.№34/29.05.2024г. от „Ди Кей Груп” ЕООД

151.Вх.№35/29.05.2024г. от „Феникс КМ-13” ЕООД

152.Вх.№36/29.06.2024г. от „Баланс Груп 2019” ООД

153.Вх.№37/29.06.2024г. от „Фууд  Мууд” ООД

154.Вх.№38/27.05.2024г. от „Семейство Костадинови” ЕООД

155.Вх.№39/27.05.2024г. от „Холандос” ЕООД

156.Вх.№40/27.05.2024г. от „Корнер Трейд” ЕООД

157.Вх.№41/29.05.2024г. от „Чучура и сие” ООД

158.Вх.№42/30.05.2024г. от „Подаръче” ООД

159.Вх.№43/30.05.2024г. от ЕТ „Доки- Звездомира Бакалова”

160.Вх.№44/30.05.2024г. от „Бакалов груп” ЕООД

161.Вх.№45/30.05.2024г. от „Яна и син” ЕООД

162.Вх.№46/03.06.2024г. от „Верос 10” ЕООД

163.Вх.№47/03.06.2024г. от „Фрегата Аморе” ЕООД

164.Вх.№48/03.06.2024г. от „Мелади Ню” ООД

165.Вх.№49/07.06.2024г. от „Сани турс” ООД

166.Вх.№50/07.06.2024г. от „Геларис” ООД

167.Вх.№51/10.06.2024г. от ЕТ  „Тотко- Ахмед Ахмедов”

168.Вх.№52/11.06.2024г. от „Иванес-99” ООД

169.Вх.№53/11.06.2024г. от „ДАИ-90” ЕООД.

  1. Вх.№54/11.06.2024г. от „ДАИ-90” ЕООД

 

 

СВЕТИ ВЛАС

 

171.Вх.№ 1 /10.05.2024 г .  от „ Маркет 2024“ ЕООД

172 Вх.№ 2 /10.05.2024г.    от „Бонадеа-клуб“ ЕООД

173.Вх.№ 3 /10.05.2024г.    от“Сиал 2016“ ЕООД

174.Вх. № 4 /10.05.2024 г.  от „Сиал 2016 „  ЕООД

175.Вх.№ 5 /13.05.2024г.    от  „Каза Реал Пропъртийс“   ЕООД

176.Вх.№ 6 /13.05.2024 г.   от ЕТ „Мариачи арт“

177.Вх.№ 9 /14.05.2024 г.   от „ Ингулец“ ЕООД

178.Вх.№ 10 /14.05.2024 г. от „Ингулец“ ЕООД

179.Вх.№ 11 /15.05.2024г.  от „Амир –Настя“ ООД

180.Вх.№ 13 /20.05.2024 г. от „Геша 2018“ ЕООД

181.Вх.№ 14 /20.05.2024 г. от  „Христиана  38“ ЕООД

182.Вх.№ 15 /22.05.2024 г. от Демонс „ ЕООД

183.Вх.№ 16/22.05.2024г.   от „Сим Пеп“ ЕООД

184.Вх.№ 18 /22.05.2024 г .от  „ Ейнджъл Стар“   ООД

185.Вх.№ 19 /22.05.2024 г. от „КТМ Трейд“  ООД

186.Вх.№ 20/22.05.2024 г.  от „ Андреев Вип Дизайн“ ЕООД

187.Вх.№ 21 /22.05.2024 г. от „AVD 74“  ЕООД

188.Вх.№ 22 /22.05.2024 г.  от „Андреев Вип  Дизайн“ ЕООД

189.Вх.№ 23 /23.05.2024 г.  от  „Аквитенс“ ЕООД

190.Вх.№ 24 /27.05.2024 г.  от „ Табако мол 1“ ЕООД

191.Вх.№ 26 /27.05.2024 г.  от ЕТ „Гери 59“

192.Вх.№ 27 /27.05.2024 г.  от „Биг  Мамма  Груп „ ЕООД

193.Вх.№ 28 /29.05.2024 г.  от “ Памела – 2018“ ООД

194.Вх.№ 29 /29.05.2024 г.  от Николина Христова

195.Вх.№ 30/30.05.2024г.   от „ Гергана Стойчева 2019“ ООД

196.Вх.№ 31  /30.05.2024 г. от „Ушаков“ ЕООД

197.Вх.№ 32  /30.05.2024 г. от „Глори-73“  ЕООД

198.Вх.№ 33/30.05.2024 г.  от „ Мирка 13“ ЕООД

199.Вх.№ 34 /30.05.2024 г. от „Ангел С 89“  ООД

200.Вх.№ 35/30.05.2024 г.  от „ЕР- Спорт 2013“  ЕООД

201.Вх.№ 36 /30.05.2024 г. от „Снежи -2021“ ЕООД

202.Вх.№ 37 /30.05.2024 г. от ЕТ“ Бабев-Иван Бабев“

203.Вх.№ 38 /30.05.2024 г. от „Го Би Ти Ра“  ООД

204.Вх.№ 39/30.05.2024 г. от „ Вижън -2008“  ЕООД

205.Вх.№ 41/06.06.2024 г .от „Оликон“ ЕООД

206.Вх.№ 42/06.06.2024 г .от „Кенд М  2017“ ООД

207.Вх.№ 43/06.06.2024 г .от „Дария 15“ ЕООД

208.Вх.№ 44/10.06.2024 г. от ЕТ „Роси-79“

ОБЗОР

 

209.Вх.№ Н3-Т-4240/23.05.2024 г.,от „Ахинора  2015“ ЕООД

210.Вх.№ Н3-Т-4366/29.05.2024 г.,от „Аянови“ ООД

211.Вх.№ Н3-Т-4463/03.06.2024 г.,от „Зодиак 13“ ЕООД

212.Вх.№ Н3-Т-3929/16.05.2024 г.,от„Перчемлиев – Иван Христов“ ООД

213.Вх.№ Н3-Т-4135/22.05.2024 г.,от“ Експрес Колев “ ЕООД

214.Вх. № Н3-Т-4583/06.06.2024 г от  „Сандра  Тойс“ ООД

215.Вх.№ НЗ-Т-4130/21.05.24.,      от „Атлантида Груп“ ООД

216.Вх.№Н3-Т-4226/23.05.24 г.     от „Гастро Експерт“ ЕООД

217.Вх.№Н3-Т-4083/20.05.24 г.     от“ММТС“ ООД

218.Вх. № НЗ-Т-4349/29.05.2024г.от „Аква ЯК“ ЕООД

219.Вх № НЗ-Т-4357/29.05.2024г. от“Ники 16“ ООД

220.Вх.№ НЗ-Т-4361/29.05.2024г. от „Габси 20“  ЕООД

221.Вх.№ НЗ-Т-4317/28.05.2024г. от “ЕРА-2013“ ЕООД

222.Вх.№ НЗ-Т-894/20.03.2024г.   от “Н Д Я 53“ ЕООД

223.Вх.№ НЗ-Т-3934/16.05.2024г. от „ Габрита 09“ ООД

224.Вх.№ НЗ-Т-3555/09.05.2024г. от „ Нико 03“ ЕООД

225.Вх.№ НЗ-Т-4014/17.05.2024г. от „ Илиеви 2017“ ООД

226.Вх.№ НЗ-Т-4036/17.05.2024г. от „ Джули 65“ ООД

227.Вх.№ НЗ-Т-4035/17.05.2024г. от „ Джули 65“ ООД

228.Вх.№ НЗ-Т-2259/16.04.2024г. от“ Вариант 19“ ЕООД

229.Вх.№ НЗ-Т-4297/27.05.2024г. от „ Аврамови и Ко“ ЕООД

230.Вх.№ НЗ-Т-3896/15.05.2024г. от „ Колобрум“ ЕООД

231.Вх.№ НЗ-Т-4327/28.05.2024г. от ЕТ „ Мими Тодорова- Еделвайс“

232.Вх.№ НЗ-Т-4326/28.05.2024г. от ЕТ „ Сила“

233.Вх.№ НЗ-Т-4145/22.05.2024г. от Нанси Попдимитрова

234.Вх.№ НЗ-Т-4596/06.06.2024г. от „ Интер 23“ ЕООД ,

235.Вх.№ НЗ-Т-3874/15.05.2024г. от „ Риди 2016“ ООД

236.Вх.№ НЗ-Т-4375/29.05.2024г. от ЕТ „ Весела Роева“

237.Вх.№ НЗ-Т-3921/16.05.2024г. от „ Лазар Костадинов 66“ ЕООД

238.Вх.№ НЗ-Т-3898/15.05.2024г. от „Терещенкова „ ЕООД

239.Вх.№ НЗ-Т-4608/07.06.2024г. от „ Джи Ем Ди Трейд“ ЕООД

240.Вх.№ НЗ-Т-4288/27.05.2024г. от „ Атлантида Груп“ ООД

241.Вх.№ НЗ-Т-4413/31.05.2024г. от ЕТ „ХХ Пин ХХ-Иванка Николова“.

242.Вх.№ НЗ-Т-320/20.02.2024г.   от „ Тодорови 04“ ООД

243.Вх.№ НЗ-Т-4800/13.06.2024г. от „ Тим Лимитед“ ООД,

244.Вх. № НЗ-Т-176/09.02.2024г. от „Балкански Ентъртеймънт“ ООД