СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3886-002/05.12.2023г. 

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава  на заинтересованото лице Христина Георгиева Чупова, че  е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №92/21.06.2023г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж :  „Преустройство  и промяна […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5194-002/05.12.2023г. 

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава  на заинтересованите лица Касандра Диянова Рофетова и Маринка Борисова Рофетова, че  е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №147/30.08.2023г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6209-002/05.12.2023г. 

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава  на заинтересованото лице Сребрин Томов Попов, че  е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №32/23.02.2023г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж :  „Двуфамилна жилищна сграда“, […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3583-002/15.11.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Наталия Гуревна Бойчева и Горан Карамфилов Бойчев е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №90/16.06.2023г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : […]

Read More