ОТКРИТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

ДО ИВАЙЛО ……………. МАРИНОВ Гр. Обзор, Ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 18А, ет. 4, ап. 12       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,   На основание чл. 26, ал. 1 от АПК Ви уведомяваме, че във връзка с постъпил в деловодството на общинската администрация сигнал, входиран под № Н1-ГР-776/22.02.2024 […]

Read More

ОТКРИТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

  ДО ГЕОРГИ ……….. ЩЕРЕВ Гр. Свети Влас, Ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 6     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЩЕРЕВ,   На основание чл. 26, ал. 1 от АПК Ви уведомяваме, че във връзка с постъпил в деловодството на общинската администрация сигнал, входиран под № Н1-ГР-776/22.02.2024 г. е открито […]

Read More

ОТКРИТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщаваме на заинтересованите лица, следните уведомления за открити производства по реда на чл. 99, ал. 1 от ЗГР във вр. с чл. 99б от ЗГР за наличието на основания за заличаване на адресни регистрации по постоянен и/ или настоящ адрес: уведомления до […]

Read More

ОТКРИТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщаваме на заинтересованите лица, следните уведомления за открити производства по реда на чл. 99, ал. 1 от ЗГР във вр. с чл. 99б от ЗГР за наличието на основания за заличаване на адресни регистрации по постоянен и/ или настоящ адрес: ПРИЛОЖЕНИ УВЕДОМЛЕНИЯ […]

Read More

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ ПО чл. 99б от ЗГР

З А П О В Е Д № 240/12.02.2024 г. На основание чл. 44, ал. 2, във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а […]

Read More