СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че до 25 май 2024 г. избирателите български граждани с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по настоящия си адрес (Приложение № 26-ЕП или Приложение № 27-НС от изборните книжа), за да бъдат вписани в […]

Read More

Избирателен списък -Част І за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г.

Избирателен списък – Част І за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г. Избирателен списък – Част І за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г. СИК

Read More

Избирателен списък за произвеждане на изборите за народни представители на 09 юни 2024 г.

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 09 юни 2024 г. Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 09 юни 2024 г. СИК № 021500014 и СИК № 021500029

Read More

Покана за провеждане на консултации

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Несебър за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.   изх. № Н1-ГР-1681 от 22.04.2024 г.   ДО РЪКОВОДСТВАТА НА КОАЛИЦИЯ […]

Read More

ВАЖНО ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на 09 юни 2024 г.

І. Граждани на друга държава-членка на европейския съюз, които желаят да гласуват на изборите за членове на Европейския парламент на 09 юни 2024 г. от Република България Приложение № 21-ЕП Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията (навършил 18 години към изборния ден включително, живял най-малко […]

Read More

Важно за ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 09 юни 2024 г.

І. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 09 юни 2024 г. Приложение № 17-НС Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, респ. кмета на […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 09 ЮНИ 2024 Г. ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уведомяваме гражданите на други държави-членки на ЕС, които отговарят на условията (навършил 18 години към изборния ден включително, живял най-малко през последните 3 месеца – 09.03.2024 г. в Република България или в друга държава – членка на EС, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода) и желаят […]

Read More