СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП КАНДИДАТИ НА КОНКУРСИТЕ, ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА:

Наименование на ДГ Име, фамилия Дата за провеждане на втори етап Час на  провеждане ДГ „Слънце“, Сл. бряг Весела Дойчева 18.07.2024 год. 09:00 – 10:00 часа ДГ „Усмивка“, с. Гюльовца Нели Дерменджиева 18.07.2024 год. 10:30 – 11:30 часа ДГ „Обзорче“, гр. Обзор Христина Стойкова 18.07.2024 год. 12:00 – 13:00 часа […]

Read More

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕН ИЗПИТ ОТ КОНКУРСА ЗА „ДИРЕКТОР“ НА 5 ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Комисията по допускане до 5 бр. конкурси за „директор“ общински детски градини, определена със заповед №2047/06.06.2024г. определи: Място на писменния изпит: заседателна зала на Общинска администрация – Несебър, етаж партер, ул. „Еделвайс“ №10. Дата за провеждане на писмени изпит 12.07.2024 г. Начален час: – 10.00 ч за конкурсите за „директор“ на ДГ […]

Read More

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО КОНКУРСИ,

  ОБЯВЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 1672/15.05.2024 год., КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА № Наименование на ДГ Име, фамилия     1 ДГ „Слънце“ Сл.бряг Весела Дойчева     2 ДГ „Усмивка“ с.Гюльовца Нели Дерменджиева     3 ДГ „Моряче“ гр.Несебър Христина Стратиева     4 ДГ „Детски свят“ […]

Read More

 З А П О В Е Д   №2235/18.06.2024 год.

Във връзка с постъпил на 17.06.2024г. Протокол от 12.06.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1986/05.06.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №1563/14.05.2024г., издадена в изпълнение на Решение №112 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години […]

Read More

З А П О В Е Д   №2238/18.06.2024 год.

Във връзка с постъпил на 17.06.2024г. протокол на комисия назначена с моя Заповед №1988/05.06.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №1497/09.05.2024г., издадена в изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности […]

Read More

ЗАПОВЕД №2234/18.06.2024г.

В община Несебър, в изпълнение на Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г.  на Общински съвет – Несебър и с моя Заповед №769/20.03.2024г., е проведен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски Обект №3, на площ от 15 кв.м., разположен съгласно одобрена схема и разрешение за […]

Read More

ЗАПОВЕД  №2236/18.06.2024г.

В изпълнение на Решение №118 от Протокол №6/29.03.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот частна – общинска собственост, представляващ: „Кафе – бар“ на площ от 45.50 кв.м. и склад от 5.31 кв.м., ведно с тераса на площ от 140.50 кв.м., […]

Read More

ЗАПОВЕД №2239/18.06.2024г.

В изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на търговски обекти, находящи се в Базар “Пристанище”, […]

Read More

З А П О В Е Д №2167/14.06.2024г.

На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №146 от Протокол №7/30.04.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ:    Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ […]

Read More

З А П О В Е Д №2166/14.06.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №68 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна […]

Read More